Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 23: Cây hô hấp không

1 111

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 23: Cây hô hấp không do VnDoc sưu tầm và biên soạn, hỗ trợ quá trình dạy và học của thầy cô cùng các em học sinh, tài liệu có các dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau được xây dựng dựa trên nội dung trọng tâm của bài học.

Bài 23: Cây hô hấp không?

Câu 1. Cây xanh hô hấp vào thời gian nào trong ngày?

A. Chỉ hô hấp vào ban đêm
B. Chỉ hô hấp vào buổi sáng
C. Hô hấp suốt ngày đêm
D. Chỉ hô hấp vào ban ngày

Câu 2. Nhóm nào dưới đây gồm những bộ phận của cây xanh xảy ra quá trình hô hấp?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Hoa, quả
C. Rễ, thân
D. Lá, củ

Câu 3. Chất nào dưới đây là sản phẩm của quá trình hô hấp ở cây xanh?

A. Nước             B. Ôxi

C. Tinh bột           D. Vitamin

Câu 4. Trong các bộ phận ở cây xanh, quá trình hô hấp ở bộ phận nào gặp phải nhiều cản trở nhất?

A. Hoa              B. Lá

C. Rễ               D. Thân

Câu 5. Việc làm nào dưới đây giúp cho quá trình hô hấp ở rễ cây diễn ra thuận lợi hơn?

A. Tưới nước
B. Vun xới đất
C. Bón phân
D. Phủ rơm rạ

Câu 6. Ở đối tượng nào dưới đây, hoạt động hô hấp diễn ra mạnh mẽ nhất?

A. Quả chín
B. Hoa đang nở
C. Rễ cây bị ngập nước
D. Củ bị thối rữa

Câu 7. Sản phẩm của quá trình quang hợp bao gồm:

A. Khí cacbônic, hơi nước và năng lượng.
B. Khí cacbônic, tinh bột và năng lượng.
C. Khí ôxi, hơi nước và năng lượng.
D. Khí ôxi, tinh bột và hơi nước.

Câu 8. Sản phẩm của quá trình hô hấp ở thực vật chính là nguyên liệu của quá trình

A. Sinh sản.
B. Cảm ứng.
C. Thoát hơi nước.
D. Quang hợp.

Câu 9. Vì sao chúng ta không nên đặt nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa?

A. Vì hô hấp ở thực vật sẽ sản sinh ra nhiều khí CO, gây nguy hại đến sức khoẻ con người.
B. Vì hô hấp ở thực vật thải ra nhiều nước khiến độ ẩm không khí tăng cao, tạo điều kiện cho vi sinh vật gây hại phát triển.
C. Vì hô hấp ở thực vật sẽ hút khí ôxi, thải khí cacbônic, khiến chúng ta bị ngạt khi ngủ, thậm chí có thể dẫn đến đột quỵ, tử vong.
D. Tất cả các phương án đưa ra.

Câu 10. Chất nào dưới đây là nguyên liệu hô hấp ở thực vật?

A. Chất hữu cơ
B. Khí cacbônic
C. Ion khoáng
D. Nước

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. C 2. A 3. A 4. C 5. B
6. A 7. A 8. D 9. C 10. A
Đánh giá bài viết
1 111
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm