Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu

11 157

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu, với các câu hỏi được xây dựng từ nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập môn Sinh.

Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu

Câu 1. Phần lớn nước do rễ hút vào cây được thải ra ngoài môi trường nhờ hiện tượng

A. Ra hoa, tạo quả.
B. Thoát hơi nước qua lá.
C. Hô hấp ở rễ.
D. Quang hợp ở lá.

Câu 2. Lượng nước thoát ra từ tất cả thực vật trên Trái Đất trung bình mỗi năm là

A. 55 000 tỉ tấn.
B. 45 000 tỉ tấn.
C. 75 000 tỉ tấn.
D. 95 000 tỉ tấn.

Câu 3. Thoát hơi nước ở lá có vai trò nào dưới đây?

A. Điều hoà không khí
B. Giữ cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh nắng mặt trời
C. Giúp vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá
D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 4. Quá trình thoát hơi nước sẽ diễn ra mạnh mẽ trong điều kiện nào sau đây?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Thời tiết nắng nóng
C. Không khí khô hanh
D. Có gió thổi mạnh

Câu 5. Khi đưa cây đi trồng nơi khác, để tránh cho cây không bị mất nước, người ta thường làm gì?

A. Nhúng ngập cây vào nước
B. Tỉa bớt lá
C. Cắt ngắn rễ
D. Tưới đẫm nước cho cây

Câu 6. Quá trình thoát hơi nước diễn ra chủ yếu ở bộ phận nào của cây?

A. Quả                B. Rễ

C. Lá                  D. Thân

Câu 7. Ở thực vật, thoát hơi nước thường diễn ra chủ yếu ở

A. Mặt dưới của lá.
B. Mặt trên của lá.
C. Lông hút ở rễ.
D. Miền chóp rễ.

Câu 8. Ở cây nào dưới đây, thoát hơi nước chỉ diễn ra ở mặt trên của lá?

A. Thược dược          B. Ngô

C. Lúa                 D. Nong tằm

Câu 9. Phần lớn nước thất thoát ra ngoài môi trường qua bộ phận nào của lá?

A. Mép lá              B. Gân lá

C. Lỗ khí              D. Lớp cutin

Câu 10. Cây nào dưới đây thường chỉ thoát hơi nước vào ban đêm?

A. Mồng tơi            B. Xương rồng

C. Đậu xanh           D. Cải ngồng

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. B 2. A 3. D 4. A 5. B
6. C 7. A 8. D 9. C 10. B
Đánh giá bài viết
11 157
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm