Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người do VnDoc sưu tầm và biên soạn, giúp học sinh củng cố lý thuyết bài học tại nhà và có thêm tài liệu ôn luyện quá trình học tập môn Sinh nhằm đạt thành tích cao.

Sinh học 6 bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người

Câu 1. Để rút ngắn thời gian thu hoạch, người thường trồng khoai lang theo hình thức nào dưới đây?

A. Trồng bằng củ
B. Giâm cành
C. Chiết cành
D. Ghép cành

Câu 2. Phương pháp chiết cành không được áp dụng đối với loại cây nào dưới đây?

A. Dừa             B. Nhãn

C. Na              D. Ổi

Câu 3. Cho các thao tác sau:

1. Lựa chọn một cành khoẻ, không bị sâu bệnh
2. Đắp bầu đất bao quanh phần thân bị lột vỏ
3. Khi bầu đất xuất hiện rễ thì cắt cành đem đi trồng
4. Lột bỏ một khoanh vỏ trên cành vừa chọn

Em hãy sắp xếp các thao tác trên theo trình tự sớm muộn trong quy trình chiết cành.

A. 1 – 2 – 4 - 3
B. 1 – 4 – 2 - 3
C. 1 – 2 – 3 - 4
D. 1 – 4 – 3 – 2

Câu 4. Trong các phương pháp nhân giống cây trồng dưới đây, phương pháp nào cho hiệu quả kinh tế cao nhất?

A. Giâm cành
B. Chiết cành
C. Ghép cây
D. Nhân giống vô tính

Câu 5. Phương pháp nhân giống nào dưới đây sẽ cho ra cây giống mang đặc điểm di truyền của hai cá thể khác nhau?

A. Nhân giống vô tính
B. Giâm cành
C. Ghép cây
D. Chiết cành

Câu 6. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: … là làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới cắt đem trồng thành cây mới.

A. Ghép cành
B. Giâm cành
C. Chiết cành
D. Nhân giống vô tính

Câu 7. Cây mía thường được trồng bằng

A. Một mảnh lá.         B. Phần ngọn.

C. Rễ củ.               D. Phần gốc.

Câu 8. Cây nào dưới đây thường được trồng bằng cách chiết cành?

A. Tía tô               B. Rau đay

C. Bưởi               D. Gấc

Câu 9. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Khi …, chúng ta cần chọn những cành có mắt và chồi to khoẻ vì mắt và chồi được xem là các điểm sinh trưởng của cành, từ mắt có thể đâm ra các rễ giúp cành hút nước và muối khoáng, từ chồi sẽ mọc lên các mầm non, giúp cành lớn lên và phát triển thành cây con.

A. Giâm cành          B. Chiết cành

C. Ghép gốc           D. Trồng cây

Câu 10. So với việc trồng cây bằng củ thì trồng cây bằng một đoạn thân/cành có lợi thế nào sau đây?

A. Hạn chế tối đa ảnh hưởng của các tác nhân gây bệnh
B. Rút ngắn được thời gian sinh trưởng và thu hoạch của cây giống.
C. Cải thiện năng suất cây trồng
D. Giảm lượng phân bón cần cung cấp cho cây

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. B 2. A 3. B 4. D 5. C
6. C 7. B 8. C 9. A 10. B
Đánh giá bài viết
1 106
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm