Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa, do VnDoc sưu tầm và biên soạn nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và học môn Sinh đạt được kết quả tốt.

Sinh học 6 bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa

Câu 1. Phần sặc sỡ nhất của các loài hoa thụ phấn nhờ sâu bọ có tên gọi là gì?

A. Nhuỵ           B. Nhị

C. Tràng           D. Đài

Câu 2. Bao hoa gồm có hai thành phần, đó là

A. Tràng và nhị.
B. Đài và tràng.
C. Nhị và nhuỵ.
D. Đài và nhuỵ.

Câu 3. Tế bào sinh dục đực của cây lưỡng tính có ở đâu?

A. Trong không bào của cánh hoa
B. Trong bao phấn của nhị
C. Trong noãn của nhuỵ
D. Trong đài hoa

Câu 4. Bộ phận nào của hoa thường có khả năng quang hợp?

A. Nhuỵ          B. Nhị

C. Tràng          D. Đài

Câu 5. Trong một bông hoa đơn tính không thể xuất hiện đồng thời hai bộ phận nào sau đây?

A. Nhị và nhuỵ
B. Đài và tràng
C. Đài và nhuỵ
D. Nhị và tràng

Câu 6. Nhị hoa gồm những thành phần nào?

A. Bầu nhuỵ và chỉ nhị
B. Bao phấn và noãn
C. Bao phấn và chỉ nhị
D. Noãn, bao phấn và chỉ nhị

Câu 7. Hoa là cơ quan chuyên hoá với chức năng

A. Sinh sản.      B. Sinh dưỡng.

C. Cảm ứng.      D. Dự trữ.

Câu 8. Cơ quan sinh sản chủ yếu của hoa đực là gì?

A. Tràng         B. Nhuỵ

C. Nhị           D. Đài

Câu 9. Cây nào dưới đây có cánh hoa màu tím?

A. Cà pháo
B. Sim
C. Bằng lăng
D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 10. Chức năng chủ yếu của bao hoa là gì?

A. Sinh sản
B. Tổng hợp chất hữu cơ đi nuôi cây
C. Bảo vệ, che chở cho nhị và nhuỵ
D. Dự trữ sắc tố cho cây

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. C 2. B 3. B 4. D 5. A
6. C 7. A 8. C 9. D 10. C
Đánh giá bài viết
1 138
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm