Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 30: Thụ phấn

5 543

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 30: Thụ phấn với những câu hỏi được xây dựng dựa trên nội dung chương trình học trong sách giáo khoa, đồng thời kết hợp các bài tập trắc nghiệm Sinh 6 mở rộng nhằm giúp các em học sinh nâng cao kiến thức trong chương trình học lớp 6.

Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 bài 30

Câu 1. Hoa tự thụ phấn là

A. hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa đó.
B. hoa có hạt phấn rơi vào đậu nhuỵ của một hoa khác cùng cây.
C. hoa có các hạt phấn tự thụ phấn cho nhau.
D. hoa có hạt phấn từ nhuỵ rơi vào đầu nhị của chính nó.

Câu 2. Hoa tự thụ phấn

A. có thể là hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính.
B. luôn là hoa lưỡng tính.
C. luôn là hoa đơn tính.
D. phần lớn là hoa lưỡng tính, một số ít là hoa đơn tính.

Câu 3. Hoa giao phấn bao gồm những đối tượng nào?

A. Hoa lưỡng tính và hoa đơn tính cùng gốc
B. Hoa lưỡng tính và hoa đơn tính khác gốc
C. Hoa đơn tính và hoa lưỡng tính có nhị, nhuỵ chín cùng lúc
D. Hoa đơn tính và hoa lưỡng tính có nhị, nhuỵ chín không cùng lúc

Câu 4. Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ thường có đặc điểm nào sau đây?

A. Hạt phấn to, có gai.
B. Đầu nhuỵ có chất dính
C. Tràng hoa có màu sắc sặc sỡ và toả ra mùi thơm, có đĩa mật
D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 5. Hoa thụ phấn nhờ gió có một số dấu hiệu điển hình để nhận biết, dấu hiệu nào dưới đây không nằm trong số đó?

A. Đậu nhuỵ có chất dính
B. Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng
C. Bao hoa thường tiêu giảm
D. Hạt phấn nhỏ và nhẹ

Câu 6. Những cây có hoa nở về đêm thường có đặc điểm gì để thu hút sâu bọ?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Toả ra mùi hương ngọt ngào, đặc biệt quyến rũ
C. Có màu trắng nổi bật để sâu bọ dễ nhận biết
D. Có đĩa mật để níu chân sâu bọ

Câu 7. Mỗi hoa lưỡng tính thường có bao nhiêu nhụy?

A. 5                                      B. 3
C. 2                                      D. 1

Câu 8. Cây nào dưới đây thụ phấn chủ yếu nhờ sâu bọ?

A. Phi lao                                 B. Nhài
C. Lúa                                    D. Ngô

Câu 9. Cây nào dưới đây không thụ phấn nhờ sâu bọ, cũng không thụ phấn nhờ gió?

A. Mướp                                  B. Rong đuôi chó
C. Dạ hương                              D. Quỳnh

Câu 10. Nhóm nào dưới đây gồm những loài hoa thụ phấn nhờ gió?

A. Hoa cỏ may, hoa ngô, hoa lau
B. Hoa cà, hoa bí đỏ, hoa chanh
C. Hoa hồng, hoa sen, hoa cải
D. Hoa râm bụt, hoa khế, hoa na

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. A 2. B 3. D 4. D 5. A
6. A 7. D 8. B 9. B 10. A
Đánh giá bài viết
5 543
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm