Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 31: Thụ tinh, kết hoa và tạo quả

1 202

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Mời quý thầy cô cùng các em tham khảo bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 31: Thụ tinh, kết hoa và tạo quả do VnDoc sưu tầm và tổng hợp, với nhiều bài tập trắc nghiệm Sinh 6 được xây dựng bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa lớp 6 sẽ hỗ trợ quá trình dạy và học.

Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 bài 31

Câu 1. Hiện tượng thụ tinh kép xảy ra ở loài thực vật nào dưới đây?

A. Rau bợ                              B. Thông
C. Mía                                 D. Dương xỉ

Câu 2. Hoa nhãn có bao nhiêu noãn trong mỗi bông?

A. 2                                   B. 1
C. 3                                   D. 4

Câu 3. Trong các loài hoa dưới đây, loài hoa nào chứa nhiều noãn nhất?

A. Hoa măng cụt                         B. Hoa vải
C. Hoa lạc                              D. Hoa na

Câu 4. Quả nào dưới đây không còn vết tích của đài?

A. Quả                                 B. Quả thị
C. Quả cà                              D. Quả bưởi

Câu 5. Hạt là do bộ phận nào của hoa biến đổi thành sau thụ tinh?

A. Bao phấn                            B. Noãn
C. Bầu nhuỵ                            D. Vòi nhuỵ

Câu 6. Quả chuối khi chín vẫn còn vết tích của

A. đầu nhuỵ.                            B. lá đài.
C. tràng.                               D. bao phấn.

Câu 7. Sau khi thụ tinh, bầu nhuỵ của hoa sẽ biến đổi và phát triển thành

A. hạt chứa noãn.
B. noãn chứa phôi.
C. quả chứa hạt.
D. phôi chứa hợp tử.

Câu 8. Trong quá trình thụ tinh ở thực vật, tế bào sinh dục đực sẽ kết hợp với tế bào sinh dục cái có trong noãn để tạo thành một tế bào mới gọi là

A. phôi.                                B. hợp tử.
C. noãn.                               D. hạt.

Câu 9. Khi hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ cùng loài thì hạt phấn hút chất nhầy trên đầu nhuỵ, trương lên và nảy mầm thành

A. chỉ nhị.                              B. bao phấn.
C. ống phấn.                           D. túi phôi.

Câu 10. Loại quả nào dưới đây đa phần không có hạt?
A. Thanh long                          B. Chuối
C. Hồng xiêm                          D. Ớt chỉ thiên

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. C 2. B 3. D 4. D 5. B
6. A 7. C 8. B 9. C 10. B
Đánh giá bài viết
1 202
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm