Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 34: Phát tán của quả và hạt

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 34: Phát tán của quả và hạt với những câu hỏi bám sát vào nội dung trọng tâm bài học theo chương trình sách giáo khoa Sinh học 6, nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện kiến thức tại nhà.

Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 bài 34

1. Loại quả nào dưới đây có khả năng tự phát tán?

A. Trâm bầu
B. Thông
C. Ké đầu ngựa
D. Chi chi

2. Quả trâm bầu phát tán chủ yếu theo hình thức nào?

A. Phát tán nhờ nước
B. Phát tán nhờ gió
C. Phát tán nhờ động vật
D. Tự phát tán

3. Những loại quả có khả năng tự phát tán hầu hết thuộc nhóm nào dưới đây?

A. Quả mọng
B. Quả hạch
C. Quả khô nẻ
D. Quả khô không nẻ

4. Quả cây xấu hổ có hình thức phát tán tương tự quả nào dưới đây?

A. Quả ké đầu ngựa
B. Quả cải
C. Quả chi chi
D. Quả đậu bắp

5. Những loại quả phát tán nhờ động vật có đặc điểm nào sau đây?

A. Khi chín có vị ngọt hoặc bùi
B. Tất cả các phương án đưa ra
C. Khi chín có mùi thơm
D. Có lông hoặc gai móc

6. Nhóm nào gồm những quả/hạt phát tán nhờ gió?

A. Quả bông, hạt cau, quả cam, quả táo
B. Quả cải, quả ké đầu ngựa, quả bồ kết, quả dưa chuột
C. Quả trâm bầu, quả bồ công anh, hạt hoa sữa, quả chò
D. Quả chuối, quả sấu, quả nhãn, quả thìa là

7. Quả dưa hấu phát tán chủ yếu nhờ hình thức nào?

A. Phát tán nhờ nước
B. Phát tán nhờ động vật
C. Phát tán nhờ gió
D. Tự phát tán

8. Dựa vào hình thức phát tán chủ yếu, em hãy cho biết quả nào dưới đây không cùng nhóm với những quả còn lại?

A. Cải
B. Đậu Hà Lan
C. Hồng xiêm
D. Chi chi

9. Những quả và hạt phát tán nhờ gió thường có đặc điểm nào dưới đây?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Có cánh hoặc có lông
C. Nhẹ
D. Kích thước nhỏ bé

10. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Hạt hoa sữa phát tán chủ yếu nhờ gió.
B. Hạt đậu xanh phát tán chủ yếu nhờ động vật.
C. Hạt thông phát tán chủ yếu nhờ nước.
D. Hạt bơ có khả năng tự phát tán.

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. D 2. B 3. C 4. A 5. B
6. C 7. B 8. C 9. A 10. A

VnDoc có cả một hệ thống bài tập trắc nghiệm Sinh 6, cùng các tài liệu, trắc nghiệm online theo từng môn được xây dựng bám sát nội dung trọng tâm chương trình học nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, ôn luyện trước bài kiểm tra chương trình học lớp 6.

Đánh giá bài viết
1 588
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm