Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 37: Tảo

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 37: Tảo với nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa, bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh được chắt lọc hỗ trợ quá trình dạy và học môn Sinh lớp 6.

Bài 37: Tảo

Câu 1. Loại tảo nào dưới đây có màu xanh lục?

A. Rong mơ                      B. Tảo xoắn

C. Tảo nâu                       D. Tảo đỏ

Câu 2. Loại tảo nào dưới đây có cấu tạo đơn bào?

A. Rau diếp biển
B. Tảo tiểu cầu
C. Tảo sừng hươu
D. Rong mơ

Câu 3. Loại tảo nào dưới đây có môi trường sống khác với những loại tảo còn lại?

A. Tảo sừng hươu
B. Tảo xoắn
C. Tảo silic
D. Tảo vòng

Câu 4. Trong các loại tảo dưới đây, loại tảo nào có kích thước lớn nhất?

A. Tảo tiểu cầu
B. Rau câu
C. Rau diếp biển
D. Tảo lá dẹp

Câu 5. Khi nói về tảo, nhận định nào dưới đây là không chính xác?

A. Sống chủ yếu nhờ việc hấp thụ chất hữu cơ từ môi trường ngoài
B. Hầu hết sống trong nước
C. Luôn chứa diệp lục
D. Có cơ thể đơn bào hoặc đa bào

Câu 6. Vì sao nói “Tảo là thực vật bậc thấp”?

A. Vì chúng không có khả năng quang hợp
B. Vì cơ thể chúng có cấu tạo đơn bào
C. Vì cơ thể chúng chưa có rễ, thân, lá thật sự.
D. Vì chúng sống trong môi trường nước.

Câu 7. Tảo có vai trò gì đối với đời sống con người và các sinh vật khác?

A. Cung cấp nguồn nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất giấy, hồ dán, thuốc nhuộm… ngoài ra còn được sử dụng làm phân bón, làm thuốc.

B. Cung cấp nguồn thức ăn cho con người và nhiều loài động vật.

C. Cung cấp ôxi cho hoạt động hô hấp của con người và hầu hết các sinh vật khác.

D. Tất cả các phương án đưa ra.

Câu 8. Loại tảo nào dưới đây có màu nâu?

A. Rau diếp biển                B. Rong mơ

C. Tảo xoắn                   D. Tảo vòng

Câu 9. Loại tảo nào dưới đây có hình dạng tương tự như một cây xanh thật sự?

A. Tảo silic
B. Tảo vòng
C. Tảo tiểu cầu
D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 10. Tế bào tảo xoắn có hình gì?

A. Hình cầu                   B. Hình chữ nhật

C. Hình vuông                 D. Hình lá

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. B 2. B 3. A 4. D 5. A
6. C 7. D 8. B 9. B 10. B
Đánh giá bài viết
1 130
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm