Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 40: Hạt trần - Cây thông

1 180

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 40: Hạt trần - Cây thông với những câu hỏi trắc nghiệm Sinh được xây dựng dựa trên nội dung trọng tâm kiến thức bài học, giúp học sinh củng cố lý thuyết và rèn luyện nhằm nâng cao thành tích học tập môn Sinh lớp 6.

Bài 40: Hạt trần - Cây thông

Câu 1. Nón đực của cây thông có màu gì?

A. Màu đỏ              B. Màu nâu

C. Màu vàng            D. Màu xanh lục

Câu 2. Bộ phận nào của cây thông thường được chúng ta gọi là “quả”?

A. Bao phấn            B. Hạt

C. Nón đực            D. Nón cái

Câu 3. Cây nào dưới đây không thuộc nhóm Hạt trần?

A. Tuế                B. Dừa

C. Thông tre           D. Kim giao

Câu 4. Dựa vào phân loại, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại?

A. Phi lao              B. Bạch đàn

C. Bách tán            D. Xà cừ

Câu 5. Loại cây nào dưới đây thường được trồng để làm cảnh?

A. Hoàng đàn          B. Tuế

C. Kim giao            D. Pơmu

Câu 6. Cây nào dưới đây sinh sản bằng hạt?

A. Trắc bách diệp
B. Bèo tổ ong
C. Rêu
D. Rau bợ

Câu 7. Cơ quan sinh sản của thông có tên gọi là gì?

A. Hoa                B. Túi bào tử

C. Quả               D. Nón

Câu 8. So với dương xỉ, cây Hạt trần có đặc điểm nào ưu việt?

A. Có rễ thật
B. Sinh sản bằng hạt
C. Thân có mạch dẫn
D. Có hoa và quả

Câu 9. Trong các cây Hạt trần dưới đây, cây nào có kích thước lớn nhất?

A. Bách tán            B. Thông

C. Pơmu              D. Xêcôia

Câu 10. Vảy ở nón cái của cây thông thực chất là

A. Lá noãn.            B. Noãn.

C. Nhị.                D. Túi phấn.

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. C 2. D 3. B 4. C 5. B
6. A 7. D 8. B 9. D 10. A
Đánh giá bài viết
1 180
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm