Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín

1 161

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín nhằm củng cố kiến thức của bài học, làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh khác nhau trong chương trình học lớp 6.

Bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín

Câu 1. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thực vật Hạt kín?

A. Có rễ thật sự
B. Có hoa và quả
C. Sinh sản bằng bào tử
D. Thân có mạch dẫn

Câu 2. Cây nào dưới đây có thân gỗ?

A. Hướng dương
B. Lay ơn
C. Bèo Nhật Bản
D. Phật thủ

Câu 3. Cây nào dưới đây có lá hình mạng?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Kinh giới
C. Tre
D. Địa liền

Câu 4. Cây Hạt kín nào dưới đây có môi trường sống khác với những cây còn lại?

A. Rong đuôi chồn
B. Hồ tiêu
C. Bèo tây
D. Bèo tấm

Câu 5. Trong tổng số loài thực vật hiện biết, thực vật Hạt kín chiếm tỉ lệ khoảng bao nhiêu?

A. 1/4                B. 4/7

C. 2/5                D. 3/8

Câu 6. Khi nói về thực vật Hạt kín, điều nào sau đây là đúng?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Hình thái đa dạng
C. Phân bố rộng
D. Chức năng sống hoàn thiện

Câu 7. Lá đài của loài hoa nào dưới đây không có màu xanh lục?

A. Hoa bưởi
B. Hoa hồng
C. Hoa ly
D. Hoa cà

Câu 8. Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở thực vật Hạt kín mà không có ở các nhóm thực vật khác?

A. Sinh sản bằng hạt
B. Có hoa và quả
C. Thân có mạch dẫn
D. Sống chủ yếu ở cạn

Câu 9. Hiện tượng hạt được bao bọc trong quả có ý nghĩa thích nghi như thế nào?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Giúp dự trữ các chất dinh dưỡng nuôi hạt khi chúng nảy mầm
C. Giúp các chất dinh dưỡng dự trữ trong hạt không bị thất thoát ra ngoài
D. Giúp hạt được bảo vệ tốt hơn, tăng cơ hội duy trì nòi giống

Câu 10. Rễ chùm không được tìm thấy ở cây nào dưới đây?

A. Rau dền              B. Hành hoa

C. Lúa                 D. Gừng

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. C 2. D 3. B 4. B 5. B
6. A 7. C 8. B 9. D 10. A
Đánh giá bài viết
1 161
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm