Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

1 52

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật do VnDoc biên soạn, với những câu hỏi bám sát nội dung trọng tâm bài học, nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập môn Sinh lớp 6 đạt kết quả cao.

Sinh học 6 bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Câu 1. Tính đa dạng của thực vật được biểu hiện ở điều nào sau đây?

A. Số lượng các loài
B. Số lượng các cá thể trong mỗi loài
C. Môi trường sống của mỗi loài
D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 2. Ở nước ta có khoảng bao nhiêu loài thực vật có mạch?

A. Khoảng trên 12 000 loài
B. Khoảng gần 10 000 loài
C. Khoảng gần 15 000 loài
D. Khoảng trên 20 000 loài

Câu 3. Nguyên nhân chủ yếu gây ra sự suy giảm tính đa dạng của thực vật là gì?

A. Do tác động của bão từ
B. Do ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt
C. Do hoạt động khai thác quá mức của con người
D.Tất cả các phương án đưa ra

Câu 4. Cây nào dưới đây được xếp vào nhóm thực vật quý hiếm ở nước ta?

A. Xà cừ           B. Bạch đàn

C. Tam thất         D. Trầu không

Câu 5. Loại cây nào dưới đây được dùng để làm thuốc?

A. Hoa sữa
B. Sâm Ngọc Linh
C. Thông thiên
D. Ngô đồng

Câu 6. Biện pháp nào sau đây giúp bảo vệ sự đa dạng của thực vật?

1. Ngăn chặn phá rừng, hạn chế việc khai thác bừa bãi thực vật quý hiếm để bảo vệ số lượng cá thể của loài.
2. Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài thực vật quý hiếm đặc biệt.
3. Xây dựng các khu bảo tồn, vườn Quốc gia,… để bảo vệ các loài thực vật, trong đó có thực vật quý hiếm.
4. Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng.

A. 1, 2, 3
B. 1, 2, 4
C. 2, 3, 4
D. 1, 2, 3, 4

Câu 7. Nhóm nào dưới đây gồm những thực vật quý hiếm?

A. Sưa, xoan, bằng lăng, phi lao
B. Lim, sến, táu, bạch đàn
C. Trắc, gụ, giáng hương, cẩm lai
D. Đa, bồ đề, chò, điền thanh

Câu 8. Vườn Quốc gia nào dưới đây nằm ở miền Nam của nước ta?

A. Tam Đảo        B. Cát Tiên

C. Ba Vì           D. Cúc Phương

Câu 9. Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Các nhà thực vật học nước ta đã thống kê được trên … loài thực vật quý hiếm ở Việt Nam.

A. 500            B. 200

C. 300            D. 100

Câu 10. Củ tam thất có tác dụng nào dưới đây?

A. Cầm máu, trị thổ huyết
B. Tăng cường sinh lực
C. Bổ máu, tăng hồng cầu
D. Tất cả các phương án đưa ra

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. D 2. A 3. C 4. C 5. B
6. D 7. C 8. B 9. C 10. D
Đánh giá bài viết
1 52
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm