Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 50: Vi khuẩn

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 50: Vi khuẩn do VnDoc sưu tầm và biên soạn, với bộ câu hỏi được xây dựng từ nội dung chính bài học hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập môn Sinh đạt kết quả cao.

Sinh học 6 bài 50: Vi khuẩn

Câu 1. Vi khuẩn có đặc điểm nào sau đây?

A. Có cấu tạo đơn bào, sống độc lập hoặc thành cặp, nhóm
B. Kích thước rất nhỏ bé, chưa có nhân hoàn chỉnh
C. Tất cả các phương án đưa ra
D. Có hình thái đa dạng : hình que, hình cầu, hình dấu phẩy,…

Câu 2. Vi khuẩn nào dưới đây có khả năng tự dưỡng?

A. Vi khuẩn lactic
B. Vi khuẩn lam
C. Vi khuẩn than
D. Vi khuẩn thương hàn

Câu 3. Ở vi khuẩn tồn tại bao nhiêu phương thức dinh dưỡng chủ yếu?

A. 4                B. 3

C. 1                D. 2

Câu 4. Vi khuẩn sinh sản chủ yếu theo hình thức nào?

A. Phân đôi
B. Nảy chồi
C. Tạo thành bào tử
D. Tiếp hợp

Câu 5. Vi khuẩn gây bệnh cho con người và động vật là những vi khuẩn có lối sống

A. Cộng sinh.         B. Hoại sinh.

C. Kí sinh.           D. Tự dưỡng.

Câu 6. Giữa vi khuẩn cố định đạm và cây họ Đậu đã hình thành nên mối quan hệ nào dưới đây?

A. Cạnh tranh        B. Cộng sinh

C. Kí sinh            D. Hội sinh

Câu 7. Người ta đã “lợi dụng” hoạt động của vi khuẩn lactic để tạo ra món ăn nào dưới đây?

A. Bánh gai          B. Giả cầy

C. Giò lụa            D. Sữa chua

Câu 8. Để bảo quản thực phẩm trước sự tấn công của vi khuẩn hoại sinh, chúng ta có thể áp dụng phương pháp nào sau đây?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Sấy khô
C. Ướp muối
D. Ướp lạnh

Câu 9. Khi nói về virut, nhận định nào dưới đây là không chính xác?

A. Có lối sống kí sinh
B. Kích thước nhỏ hơn vi khuẩn
C. Có cấu tạo tế bào
D. Có hình thái và cấu trúc đa dạng: dạng khối, dạng que, dạng nòng nọc…

Câu 10. Khả năng phân hủy xác sinh vật phản ánh hình thức dinh dưỡng nào ở vi khuẩn?

A. Cộng sinh          B. Hoại sinh

C. Hội sinh           D. Kí sinh

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. C 2. B 3. D 4. A 5. C
6. B 7. D 8. A 9. C 10. B

 

Đánh giá bài viết
1 64
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm