Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 51: Nấm

1 69

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 51: Nấm với bộ câu hỏi được xây dựng từ nội dung chính bài học hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập môn Sinh đạt kết quả cao.

Sinh học 6 bài 51: Nấm

Câu 1. Mốc trắng dinh dưỡng bằng hình thức

A. Kí sinh.          B. Tự dưỡng.

C. Cộng sinh.       D. Hoại sinh.

Câu 2. Khi nói về mốc trắng, nhận định nào dưới đây là không chính xác?

A. Thường tìm thấy trong cơm để lâu ngày, ruột bánh mì để thiu
B. Tồn tại vách ngăn giữa các tế bào trong sợi nấm
C. Sinh sản bằng bào tử
D. Không chứa diệp lục

Câu 3. Chất kháng sinh pênixilin được sản xuất từ một loại

A. Nấm men.        B. Mốc trắng.

C. Mốc tương.      D. Mốc xanh.

Câu 4. Loại nấm nào dưới đây được xếp vào nhóm nấm mũ?

A. Nấm hương
B. Nấm mỡ
C. Nấm rơm
D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 5. Nhiệt độ thích hợp nhất cho sự phát triển của nấm là

A. 25oC - 30oC
B. 15oC - 20oC
C. 35oC - 40oC
D. 30oC - 35oC

Câu 6. Loại nấm nào dưới đây được sử dụng làm thức ăn cho con người?

A. Nấm than         B. Nấm sò

C. Nấm men         D. Nấm von

Câu 7. Ở người, bệnh nào dưới đây do nấm gây ra?

A. Tay chân miệng
B. Á sừng
C. Bạch tạng
D. Lang ben

Câu 8. Loại nấm nào dưới đây thường gây hại trên cây ngô?

A. Nấm thông        B. Nấm von

C. Nấm than         D. Nấm lim

Câu 9. Những loài nấm độc thường có điểm đặc trưng nào sau đây?

A. Tỏa ra mùi hương quyến rũ
B. Thường sống quanh các gốc cây
C. Có màu sắc rất sặc sỡ
D. Có kích thước rất lớn

Câu 10. Nấm sinh sản chủ yếu theo hình thức nào?

A. Sinh sản bằng hạt
B. Sinh sản bằng cách nảy chồi
C. Sinh sản bằng cách phân đôi
D. Sinh sản bằng bào tử

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. D 2. B 3. D 4. D 5. A
6. B 7. D 8. C 9. C 10. D
Đánh giá bài viết
1 69
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm