Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo cơ quan bài tiết

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8

Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo cơ quan bài tiết do VnDoc sưu tầm và biên soạn, hỗ trợ học sinh trong quá trình tự củng cố lý thuyết bài học và làm quen các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh khác nhau, nhằm nâng cao thành tích học lớp 8.

Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo cơ quan bài tiết

1. Sản phẩm bài tiết của thận là gì?

A. Nước mắt
B. Nước tiểu
C. Phân
D. Mồ hôi

2. Bộ phận nào có vai trò dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bóng đái?

A. Ống dẫn nước tiểu
B. Ống thận
C. Ống đái
D. Ống góp

3. Ở người bình thường, mỗi quả thận chứa khoảng bao nhiêu đơn vị chức năng?

A. Một tỉ
B. Một nghìn
C. Một triệu
D. Một trăm

4. Trong thận, bộ phận nào dưới đây nằm chủ yếu ở phần tuỷ?

A. Ống thận
B. Ống góp
C. Nang cầu thận
D. Cầu thận

5. Cơ quan giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ bài tiết nước tiểu là

A. Bóng đái.
B. Thận.
C. Ống dẫn nước tiểu.
D. Ống đái.

6. Đơn vị chức năng của thận không bao gồm thành phần nào sau đây?

A. Ống góp
B. Ống thận
C. Cầu thận
D. Nang cầu thận

7. Cầu thận được tạo thành bởi

A. Một chuỗi các tĩnh mạch thận xếp nối tiếp nhau.
B. Hệ thống các động mạch thận xếp xen kẽ nhau.
C. Một búi mao mạch dày đặc.
D. Một búi mạch bạch huyết có kích thước bé.

8. Bộ phận nào dưới đây nằm liền sát với ống đái?

A. Bàng quang
B. Thận
C. Ống dẫn nước tiểu
D. Tất cả các phương án còn lại

9. Chọn số liệu thích hợp điền vào chỗ chấm để hoàn thành câu sau: Ở người, thận thải khoảng … các sản phẩm bài tiết hoà tan trong máu (trừ khí cac-bô-nic).

A. 80%
B. 70%
C. 90%
D. 60%

10. Cơ quan nào dưới đây không tham gia vào hoạt động bài tiết?

A. Ruột già
B. Phổi
C. Thận
D. Da

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Sinh 8

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B A C B B A C A C A
Đánh giá bài viết
1 527
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sinh học 8 Xem thêm