Trắc nghiệm Tin học 10 bài 13

1 1.024

Bài tập trắc nghiệm Tin học 10

VnDoc giới thiệu tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Tin học 10 bài 13 với các câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập vận dụng, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố bài học đồng thời ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Tin học 10.

Tin học 10 bài 13: Một số hệ điều hành thông dụng

Câu 1: Hãy cho biết câu nào trong những câu dưới đây phát biểu không đúng về xu hướng phát triển hệ điều hành?

A. Hệ điều hành có giao diện đẹp và dễ sử dụng hơn

B. Hệ điều hành có nhiều tính năng hơn

C. Chương trình hệ điều hành trở nên đơn giản hơn

D. Hệ điều hành khai thác các tài nguyên của máy tốt hơn

Câu 2: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. MS- DOS là hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng, sử dụng giao diện dòng lệnh

B. Windows là hệ điều hành đa nhiệm, sử dụng giao diện đồ họa dựa trên cơ sở các cửa sổ, bảng chọn, hộp thoại, biểu tượng và cơ chế chỉ thị bằng chuột

C. Unix là hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng được thiết kế cho máy lớn. Linux là hệ điều hành được phát triển trên Unix, có mã nguồn mở

D. Cả 3 phát biểu trên đều đúng.

Câu 3: Hệ điều hành mạng là:

A. Phần mềm tiện ích

B. Hệ điều hành có thêm chức năng phục vụ việc quản lý mạng, kết nối mạng toàn cầu Internet

C. Dễ sử dụng và giao diện đẹp

D. Cả 3 phát biểu trên đều đúng

Câu 4: Hệ điều hành được khởi động:

A. Trong khi các chương trình ứng dụng được thực hiện.

B. Sau khi các chương trình ứng dụng được thực hiện.

C. Trước khi các chương trình ứng dụng được thực hiện.

D. Bất cứ lúc nào.

Câu 5: Theo em hệ điều hành nào đang được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam?

A. UNIX

B. LINUX

C. WINDOWS

D. MS - DOS

Câu 6: Theo em hệ điều hành nào được sử dụng miễn phí trong các hệ điều hành dưới đây?

A. MS-DOS

B. WINDOWS XP

C. LINUX (UBUNTU)

D. Tất cả ý trên

Câu 7: Tính chất của hệ điều hành MS-DOS là

A. Là hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng

B. Giao tiếp với hệ điều hành thông qua bảng chọn

C. Là hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng

D. Là hệ điều hành mã nguồn mở

Câu 8: Chọn câu đúng trong các câu sau khi nói về hệ điều hành Windows:

A. Hệ điều hành Windows có giao diện đồ họa

B. Windows là hệ điều hành đơn nhiệm

C. Hệ điều hành Windows ra mắt tháng 10 năm 2008

D. Windows XP là hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng

Câu 9: Nhược điểm của hệ điều hành UNIX là:

A. Là hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng

B. Không có khả năng làm việc trong môi trường mạng

C. Các phiên bản không có tính kế thừa và đồng bộ

D. Có tính mở rất cao

Câu 10: Đâu là phiên bản của hệ điều hành Linux:

A. UBUNTU

B. AIX

C. SOLARIS

D. Window Me

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C D B C C C C A C A
Đánh giá bài viết
1 1.024
Môn khác lớp 10 Xem thêm