Trắc nghiệm Tin học 10 bài 8

3 1.998

Bài tập trắc nghiệm Tin học 10

Trắc nghiệm Tin học 10 bài 8 với các câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập vận dụng, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố bài học đồng thời ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Tin học 10.

Tin học 10 bài 8: Những ứng dụng của tin học

Câu 1: Máy tính là một công cụ dùng để:

A. Xử lý thông tin

B. Chơi trò chơi

C. Học tập

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2: E-commerce, E-learning, E-government,... là ứng dụng của Tin học trong:

A. Truyền thông

B. Tự động hóa

C. Văn phòng

D. Giải trí

Câu 3: Học qua mạng Internet, học bằng giáo án điện tử là ứng dụng của Tin học trong:

A. Giải trí

B. Giáo dục

C. Trí tuệ nhân tạo

D. Truyền thông

Câu 4: Việc thiết kế ôtô hay dự báo thời tiết là ứng dụng của Tin học trong:

A. Trí tuệ nhân tạo

B. Giải các bài toán khoa học kỹ thuật

C. Văn phòng

D. Giải trí

Câu 5: Phần mềm trò chơi, xem phim, nghe nhạc,... là ứng dụng của Tin học trong:

A. Giải trí

B. Tự động hóa và điều khiển

C. Văn phòng

D. Hỗ trợ việc quản lý

Câu 6: Việc phóng các vệ tinh nhân tạo hay bay lên vũ trụ là ứng dụng của Tin học trong:

A. Giải trí

B. Hỗ trợ việc quản lý

C. Giáo dục

D. Tự động hóa và điều khiển

Câu 7: Việc chế tạo rô bốt được chế tạo nhằm hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu khoa học là ứng dụng của Tin học trong….

A. Văn phòng

B. Trí tuệ nhân tạo

C. Giải trí

D. Giải các bài toán khoa học kỹ thuật

Câu 8: Các việc nào dưới đây cần phê phán?

A. Tham gia một lớp học trên mạng về ngoại ngữ

B. Đặt mật khẩu cho máy tính của mình

C. Tự ý thay đổi cấu hình máy tính không được sự cho phép của người phụ trách phòng máy.

D. Cả A, C và D đều cần phê phán

Câu 9: Việc nào dưới đây được khuyến khích thực hiện:

A. Tham gia một lớp học trên mạng về ngoại ngữ

B. Tự ý đặt mật khẩu trên máy tính dùng chung

C. Quá ham mê các trò chơi điện tử

D. Cố ý làm nhiễm virus vào máy tính của trường

Câu 10: Một vài ứng dụng chính của Tin học là:

A. Trí tuệ nhân tạo

B. Tự động hóa và điều khiển

C. Giải trí

D. Cả ba câu A, B, C đều đúng

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án D A B B A D B C A D
Đánh giá bài viết
3 1.998
Môn khác lớp 10 Xem thêm