Trắc nghiệm Tin học 10 bài 9

1 1.830

Bài tập trắc nghiệm Tin học 10

Trắc nghiệm Tin học 10 bài 9 với các câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập vận dụng, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố bài học đồng thời ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Tin học 10.

Tin học 10 bài 9: Tin học và xã hội

Câu 1: Để phát triển Tin học cần có:

A. Một xã hội có tổ chức trên cơ sở pháp lí chặt chẽ

B. Một đội ngũ lao động có trí tuệ

C. Câu A sai và câu B đúng

D. Cả hai câu A, B đều đúng

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất khi nói về lĩnh vực Tin học?

A. Tin học là môn học nghiên cứu và phát triển máy tính điện tử

B. Tin học có ứng dụng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người

C. Tin học có mục tiêu là phát triển và sử dụng máy tính điện tử

D. Tin học là môn học sử dụng máy tính điện tử

Câu 3: Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì:

A. Máy tính cho ta khả năng lưu trữ và xử lí thông tin

B. Máy tính giúp con người giải tất cả các bài toán khó

C. Máy tính tính toán cực kỳ nhanh và chính xác

D. Máy tính là công cụ soạn thảo văn bản và cho ta truy cập vào mạng Internet để tìm kiếm thông tin.

Câu 4: Chọn đáp án đúng đúng khi nói về thuật ngữ Tin học:

A. Ngành khoa học về xử lí thông tin tự động dựa trên máy tính điện tử

B. Áp dụng máy tính trong các hoạt động xử lí thông tin

C. Máy tính và các công việc liên quan đến máy tính điện tử

D. Lập chương trình cho máy tính

Câu 5: Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học:

A. Tung những hình ảnh, phim đồi trị lên mạng

B. Xâm phạm thông tin cá nhân hoặc của tập thể nào đó. Sao chép bản quyền không hợp pháp

C. Lây lan virus qua mạng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6: Quốc hội đã ban hành một số điều luật chống tội phạm tin học trong bộ luật hình sự vào ngày tháng năm nào:

A. 12/12/2005

B. 13/01/2000

C. 12/2005

D. 31/01/2005

Câu 7: Những hoạt động nào được gọi là xã hội hóa:

A. Bán hàng qua mạng

B. Học trực tuyến

C. Xem truyền hình trực tuyến, nói chuyện điện thoại qua mạng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8: Những khó khăn gì khi Tin học phát triển:

A. Mất nhiều thời gian để học hỏi tìm hiểu

B. Kinh tế khác nhau nên việc áp dụng tin học còn hạn chế

C. Lợi dụng Internet để thực hiện những hành vi xấu

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9: Những hành vi nào thiếu văn hóa của học sinh khi thực hành tin học:

A. Chưa được phép của giáo viên khi thực hành

B. Chơi game trong giờ thực hành

C. Cả hai câu trên đều đúng

D. Câu A đúng, B sai

Câu 10: Lĩnh vực tin học nghiên cứu về vấn đề gì?

A. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất chung của thông tin, phương pháp thu thập, xử lí và truyền thông tin

B. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin

C. Nghiên cứu tất cả những gì liên quan tới máy tính điện tử

D. Nghiên cứu các phương pháp thu nhập, xử lí truyền thông thông tin

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án D B A A D B D D C A
Đánh giá bài viết
1 1.830
Môn khác lớp 10 Xem thêm