Trắc nghiệm bài Phép trừ và phép chia

Trắc nghiệm Toán 6 bài 6

Trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 6: Phép trừ và phép chia bao gồm 7 câu hỏi có đáp án cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng Toán lớp 6 chương 1 Số tự nhiên. Mời các em học sinh tham khảo.

Phép trừ và phép chia lớp 6

Câu 1:

Điều kiện để có hiệu a−b là số tự nhiên là: Với a, b là các số tự nhiên

A. a lớn hơn hoặc bằng b

B. a lớn hơn b

C. a nhỏ hơn b

D. a bằng b

Câu 2:

Thực hiện phép chia: 159 : 30 thì ta có số dư bằng bao nhiêu?

A. 1

B. 3

C. 5

D. 9

Câu 3:

Tìm x biết: 27.x = 108

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 4:

Cho quãng đường từ: Hà Nội - TP Hồ Chí Minh: 1800km

Hà Nội - Đà Nẵng: 800km

Tìm quãng đường từ Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh.

A. 1000km

B. 800km

C. 900km

D. 700km

Câu 5:

Biết Số bị chia là 128, Thương là 32. Vậy Số chia bằng?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 6. Tính (368 + 764) - (363 + 759)

A. 10

B. 5

C. 20

D. 15

Câu 7. Thực hiện phép tính (56.35 + 56.18):53 ta được kết quả

A. 12

B. 28

C. 53

D. 56

Đáp án Trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 6 Toán lớp 6

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

A

D

C

A

B

A

D

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 6, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 376
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán 6 Xem thêm