Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 7: My hobbies

Ôn tập từ vựng Unit 1 lớp 7

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 7: My hobbies do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập Tiếng Anh lớp 7 tốt hơn. 

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 7

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 7: My hobbies

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the correct answer

1. My sister’s hobby is sewing, and she can get the sewing patterns from the ___________ magazines.

A. fashion

B. cooking

C. sports

D. science

2. If your hobby is greeting card making, you can give your _________ to your friends as presents.

A. hobby

B. money

C. greetings

D. products

3. Collecting cars is a(n) ________ hobby. It costs a lot of money.

A. interesting

B. cheap

C. expensive

D. unusual

4. Be careful not to drop it; it’s very ________.

A. unique

B. fragile

C. difficult

D. unusual

5. I join a photography club, and all the members love ____________ a lot of beautiful photos.

A. take

B. taking

C. make

D. making

6. _____________ is my unusual hobby. I like moving on the ice and feel like a beautiful swan

A. Swimming

B. Eating ice-creams

C. Ice-skating

D. Making models

7. My mother loves __________. She usually grows vegetables and takes care of them when she has free time.

A. cooking food

B. gardening

C. cycling

D. eating fruits

8. I prefer listening to music very much. Gentle ___________ and nice lyrics of old songs always attract my attention.

A. headphones

B. noise

C. colours

D. melodies

9. My brother will go ______ on the sea when my family goes to the beach this week.

A. gymnastics

B. camping

C. horse-riding

D. surfing

10. My brothers would like to __________ mountain climbing. They think they will enjoy themselves and __________ some nice photos.

A. go - take

B. pick - take

C. take - collect

D. go -pick

Exercise 2: Look at the pictures and name the activities

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 7: My hobbies

A. horse riding

B. carving wood

C. mountain climbing

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 7: My hobbies

A. making pottery

B. making models

C. playing board games

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 7: My hobbies

A. Horse riding

B. Bird- watching

C. Arranging flowers

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 7: My hobbies

A. Bird - watching

B. Making pottery

C. Horse - riding

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 7: My hobbies

A. Arranging flower

B. Making pottery

C. Making models

Exercise 3: Translate into English

1. Sưu tầm búp bê

: ____________________

2. Ngắm chim

: ____________________

3. Hoạt động leo núi

: ____________________

4. Hoạt động cưỡi ngựa

: ____________________

5. Hoạt động trượt pa-tanh

: ____________________

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 7: My hobbies

Exercise 1: Choose the correct answer

1. A

2. C

3. C

4. B

5. B

6. C

7. B

8. D

9. D

10. A

Exercise 2: Look at the pictures and name the activities

1. C

2. C

3. C

4. A

5. B

Exercise 3: Translate into English

1. Sưu tầm búp bê

: collect dolls

2. Ngắm chim

: bird - watching

3. Hoạt động leo núi

: mountain climbing

4. Hoạt động cưỡi ngựa

: horse - riding

5. Hoạt động trượt pa-tanh

: ice - skating

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 7: My hobbies. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập Word Form lớp 7 Unit 1, Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 764
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 7 Xem thêm