Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 1

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 1: Đo độ dài được VnDoc tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Vật lý lớp 6.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý bài: Đo độ dài

Câu 1: Điền số thích hợp: 6,5km = ........ m = ......... dm

A. 6500; 65000

B. 65000; 650000

C. 650; 6500

D. 65000; 650

Câu 2: Một cái bàn có chiều dài lớn hơn 0,5m và nhỏ hơn 1m . Dùng thước nào sau đây để đo chiều dài của bàn là thuận lợi nhất và chính xác nhất?

A. Thước có GHĐ là 1m và ĐCNN là 1mm

B. Thước có GHĐ là 20cm và ĐCNN là 1mm

C. Thước có GHĐ là 0,5m và ĐCNN là 1cm

D. Thước có GHĐ là 1m và ĐCNN là 1cm

Câu 3: Đơn vị đo độ dài hợp pháp thường dùng ở nước ta là:

A. Đềximét (dm)

B. Mét (m)

C. Xentimét (cm)

D. Milimét (mm)

Câu 4: Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của thước kẻ trong hình sau đây.

Trắc nghiệm Vật lý 6

A. GHĐ = 30 cm; ĐCNN = 1mm

B. GHĐ = 20cm; ĐCNN = 10mm

C. GHĐ = 10cm; ĐCNN = 0,1mm

D. GHĐ = 15cm; ĐCNN = 1cm

Câu 5: Giới hạn đo (GHĐ) của thước là:

A. Độ dài lớn nhất ghi trên thước.

B. Độ dài nhỏ nhất ghi trên thước.

C. Độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước.

D. Độ dài giữa 2 vạch chia nhỏ nhất trên thước.

Câu 6: Trong số các thước dưới đây, thước nào thích hợp nhất để đo độ dài sân trường em?

A. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm

B. Thước cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN 5mm.

C. Thước dây có GHĐ 150cm và ĐCNN 1mm.

D. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm.

Câu 7: Chọn thước đo thích hợp để đo bề dày cuốn Vật lí 6:

A. Thước thẳng có GHĐ 1,5m và ĐCNN 1cm

B. Thước dây có GHĐ 1m và ĐCNN 0,5cm

C. Thựớc kẻ có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm

D. Thước dây có GHĐ 1m và ĐCNN 5cm

Câu 8: Chọn thước đo thích hợp để đo chu vi miệng cốc

A. Thước thẳng có GHĐ 1,5m và ĐCNN 1cm

B. Thước dây có GHĐ 1m và ĐCNN 0,5cm

C. Thựớc kẻ có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm

D. Thựớc kẻ có GHĐ 2m và ĐCNN 1cm

Câu 9: Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của thước trong hình

Trắc nghiệm Vật lý 6

A. GHĐ là 10cm và ĐCNN 1mm

B. GHĐ là 20cm và ĐCNN 1cm

C. GHĐ là 100cm và ĐCNN 1cm

D. GHĐ là 10cm và ĐCNN 0,5cm

Câu 10: Cho thước mét trong hình vẽ dưới đây: Giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là:

Trắc nghiệm Vật lý 6

A. 1m và 1mm.

B. 10dm và 0,5cm.

C. 100cm và 1cm.

D. 100cm và 0,2cm.

Câu 11: Chọn phương án SAI. Người ta sử dụng dơn vị đo độ dài là

A. Mét

B. Kilômét

C. Mét khối

D. Đềximét

Câu 12: Trước khi đo độ dài của một vật, càn phải ước lượng độ dài cần đo để

A. Chọn dụng cụ đo thích hợp.

B. Chọn thước đo thích hợp.

C. Đo chiều dài cho chính xác.

D. Có cách đặt mắt cho đúng cách.

Câu 13: Một bàn học cá nhân dài khoảng 1m. Dùng thước nào sau đây có thể đo chính xác nhất độ dài của bàn?

A. Thước thẳng có GHĐ 150cm và ĐCNN 1mm.

B. Thước thẳng có GHĐ 150cm và ĐCNN 5cm.

C. Thước thẳng có GHĐ 50cm và ĐCNN 1mm.

D. Thước thẳng có GHĐ 50cm và ĐCNN 1cm.

Câu 14: Sách giáo khoa Vật lí 6 dày khoảng 0,5cm. Khi đo chiều dài này, nên chọn thước nào?

A. Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm.

B. Thước có GHĐ 10cm và ĐCNN 1mm.

C. Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm.

D. Thước có GHĐ 10cm và ĐCNN 1cm.

Câu 15: Trang cuối cùng của SGK Vật lí 6 có ghi: “khổ 17 x 24 cm”, các con số đó có nghĩa là gì?

A. Chiều dài của sách bằng 17cm x 24 cm= 408cm2

B. Chiều dài của sách bằng 17cm và chiều rộng bằng 24cm

C. Chiều dài của sách bằng 24cm và chiều trộng 17cm

D. Chiều dài của sách bằng 24cm và chiều dày bằng 17cm

Câu 16: Điền số thích hợp: 7,5 km = ……. m = …… dm

A. 750; 7500.

B. 75000; 750.

C. 7500; 75000.

D. 75000; 750000.

Câu 17: Hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống: Khi đo độ dài cần đặt mắt nhìn theo hướng ….. với cạnh thước ở đầu kia của vật.

A. Ngang bằng

B. Vuông góc

C. Dọc theo

D. Gần nhất

Câu 18: Trong số các thước dưới đây, thước nào thích hợp nhất để đo chiều dài sân trường em?

A. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm

B. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm

C. Thước dây có GHĐ 150cm và ĐCNN 1 mm

D. Thước cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN 5 mm

Câu 19: Sách giáo khoa Vật lí 6 dày khoảng 0,5cm. Khi đo chiều dài này, nên chọn

A. Thước có GHĐ 10cm và ĐCNN 1mm.

B. Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm.

C. Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm.

D. Thước có GHĐ 10cm và ĐCNN 1cm.

Câu 20: Muốn đo độ dài cuốn SGK Vật lí 6 một cách thuận lợi nhất nên dùng?

A. Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1cm.

B. Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm.

C. Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1cm.

D. Thước có GHĐ 25cm và ĐCNN 1mm

Câu 21: Kết quả đo độ dài của bút chì được một học sinh ghi đúng là 17,3cm. Học sinh này đã dùng

A. Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1cm.

B. Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1cm.

C. Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm.

D. Thước có GHĐ 18cm và ĐCNN 2mm.

Câu 22: Để đo trực tiếp chiều cao và chu vi của một cái cột nhà hình trụ, người ta

A. Chỉ cần một thước thẳng.

B. Cần ít nhất hai thước dây.

C. Cần ít nhất một thước dây, một thước thẳng.

D. Chỉ cần một thước dây.

Câu 23: Cách ghi kết quả đo nào sau đây là đúng?

A. Chỉ cần kết quả đo không chia hết cho ĐCNN của dụng cụ đo.

B. Chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả đo cùng đơn vị với ĐCNN của dụng cụ đo và chia hết cho ĐCNN

C. Chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả đo cùng đơn vị với ĐCNN của dụng cụ đo.

D. Chỉ cần chữ số cuối cùng của đơn vị đo cùng đơn vị với GHĐ của dụ cụng đo và chia hết cho ĐCNN.

Câu 24: Khi đo nhiều lần một đại lượng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì gí trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?

A. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

B. Giá trị của lần đo cuối cùng.

C. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.

D. Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất.

-----------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 6 bài 1: Đo độ dài gồm có các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về các khái niệm, đơn vị đo độ dài...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 6 bài 1: Đo độ dài Để có kết quả cao hơn trong học tập, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Trắc nghiệm Vật lý 6, Giải bài tập Vật Lí 6, Lý thuyết Vật lí 6, Tài liệu học tập lớp 6

Đánh giá bài viết
6 2.086
Trắc nghiệm Vật lý 6 Xem thêm