Trạng từ chỉ thời gian trong Tiếng Anh

Trạng từ chỉ thời gian trong Tiếng Anh

Qua bài Trạng từ chỉ thời gian trong Tiếng Anh mà VnDoc.com sẽ giới thiệu đến bạn định nghĩa về trạng từ chỉ thời gian - definition of adverb of time, các trạng từ chỉ thời gian - adverb of time list, cách dùng trạng từ chỉ thời gian - adverbs of time usage và vị trí của trạng từ chỉ thời gian trong câu - adverbs of time position in a sentence.

Bài luyện tập về so sánh với tính từ và trạng từ

Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh bài 25: Trạng từ chỉ cách thức trong Tiếng Anh

Bài tập về trạng từ trong Tiếng Anh có đáp án

Trạng từ chỉ thời gian trong Tiếng Anh

A. Afterwards (sau này), eventually (cuối cùng), lately (gần đây), now (bây giờ), recently (gần đây), soon (ngay), then (sau đó), today (hôm nay), tomorrow (ngày mai),.v..v. và những cụm trạng từ chỉ thời gian: at once (lập tức), since (từ khi), then (rồi thì), till (đến) v.v.

Những từ này thường đặt ở đầu hay ở cuối mệnh đề (ở vị trí trước hay vị trí cuối). Vị trí cuối thường dùng với mệnh lệnh cách (imperative) và các cụm từ đi với till:

Eventually he came/He came eventually.(Cuối cùng anh ta đã đến)

Then we went home/we went home then.(Sau đó chúng tôi đi về nhà)

Write today. (Hôm nay hãy viết thư)

I'll wait till tomorrow. (Tôi sẽ đợi đến ngày mai) (Với lately, recently hãy xem 185)

- Với các thì kép thì afterwards, eventually, lately, now, soon có thể đứng sau trợ động từ :

We'll soon be there (Chúng tôi sẽ đến đó ngay)

B. Before (trước), earlỵ (sớm), immediately (ngay tức khắc,ngay khi) và late (muộn, trễ) đứng ở cuối mệnh đề:

He came Late. (Anh ta đã đến trễ)

I'll go immediately. (Tôi sẽ đi ngay tức khắc)

Nhưng before và immediately dùng như liên từ (conjunction) thì được đặt ở đầu mệnh đề.

Immediately the rain stops we'll set out.

(Ngay khi mưa tạnh chúng ta sẽ lên đường).

C. since (từ khi), và ever since (mãi từ đó), được dùng với các thì hoàn thành (perfect tenses).

Since có thể đứng sau trợ động từ hay ở vị trí cuối sau một động từ ở phủ định hay nghi vấn, ever since (trạng từ) đứng ở vị trí cuối. Các cụm từ và mệnh đề đi với since và ever since thường ở vị trí cuối mặc dù ở vị tri trước cũng có thể dùng được.

He's been in bed since his accident/since he broke his Leg.

(Anh ta ở trên giường từ lúc bị tai nạn/từ lúc anh ta gãy chân)

D. Yet và Still (trạng từ chỉ thời gian)

Yet (Chưa) thường được đặt sau động từ hay sau động từ +túc từ :

He hasn't finished (his breakfast) yet.

(Anh ta chưa xong bữa ăn sáng của mình)

Nhưng nếu túc từ gồm có một số lớn từ thì yet có thể đặt trước động từ :

He hasn't yet applied for the job we told him about.

(Anh ta chưa nộp đơn xin việc làm mà chúng tôi đã bảo với anh ta)

- Still (vẫn còn) được đặt sau động từ be và trước các động từ khác :

She is still in bed (Có ta vẫn còn trên giường)

- Yet mang nghĩa (bây giờ, lúc này) được dùng chủ yếu với phủ định hay nghi vấn.

- Still nhấn mạnh hành động vẫn tiếp tục, nó chủ yếu được dùng với xác định nghi vấn, nhưng cũng có thể dùng với phủ định để nhấn mạnh sự liên tục của một hành động phủ định.

He still doesn't understand. (Anh ta vẫn còn không hiểu)

He doesn't understand yet. (Anh ta vẫn còn chưa hiểu)

Khi được nhấn giọng still và yet diễn tả sự ngạc nhiên hay mất bình tĩnh. Cả hai từ này cũng có thể là liên từ

E. just (vừa) là một trạng từ chỉ thời gian được dùng với các thì kép (compound, tenses)

I'm just coming (Tôi vừa mới đến)

CÁCH SỬ DỤNG TRẠNG TỪ CHỈ THỜI GIAN

Trạng từ chỉ thời gian cho biết sự việc xảy ra lúc nào, ngoài ra, trạng từ chỉ thời gian còn cho biết khoảng thời gian và tần suất xảy ra của sự việc.

Trạng từ cho biết sự việc xảy ra lúc nào

Trạng từ cho biết sự việc xảy ra lúc nào thường đứng ở vị trí cuối câu

EXAMPLES

Goldilocks went to the Bears' house yesterday.

I'm going to tidy my room tomorrow.

I saw Sally today.

I will call you later.

I have to leave now.

I saw that movie last year.

Trạng từ cho biết sự việc xảy ra lúc nào thường đứng ở vị trí cuối câu, nhưng những trạng từ này có thể được đặt ở nhiều vị trí khác nhau để nhấn mạnh. Tất cả các trạng từ cho biết sự việc xảy ra lúc nào có thể ở vị trí đầu câu để nhấn mạnh đến yếu tố thời gian. Trong các văn bản trang trọng, một số trạng từ cũng có thể đứng trước động từ chính, nhưng các trạng từ khác thì không thể đứng ở vị trí đó.

EXAMPLES

Later Goldilocks ate some porridge. (the time is important)

Goldilocks later ate some porridge. (this is more formal, like a policeman's report)

Goldilocks ate some porridge later. (this is neutral, no particular emphasis)

Trạng từ cho biết khoảng thời gian sự việc xảy ra

Trạng từ cho biết khoảng thời gian sự việc xảy ra cũng thường đứng ở vị trí cuối câu.

EXAMPLES

She stayed in the Bears' house all day.

My mother lived in France for a year.

I have been going to this school since 1996.

Trong những cụm trạng ngữ cho biết khoảng thời gian sự việc xảy ra, for luôn được theo sau bởi một khoảng thời gian, trong khi since luôn được theo sau bởi một mốc thời gian.

EXAMPLES

I stayed in Switzerland for three days.

I am going on vacation for a week.

I have been riding horses for several years.

The French monarchy lasted for several centuries.

I have not seen you since Monday.

Jim has been working here since 1997.

There has not been a more exciting discovery since last century.

Đánh giá bài viết
4 5.023
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh thực hành - Grammar in Use Xem thêm