Trình đề án cải cách tiền lương năm 2018

1 977

Đề án cải cách tiền lương năm 2018

Trong khi các doanh nghiệp tiếp tục thể hiện quan điểm “rắn” với đề xuất không tăng lương tối thiểu vùng năm 2018, thì phía đại diện người lao động vẫn khẳng định cần tăng cao để sớm “cán đích” tiền lương phải đáp ứng đủ mức sống tối thiểu. VnDoc.com mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công cho biết sẽ trình Trung ương 7, khóa XII (tháng 5-2018) ba đề án cải cách tiền lương.

Đề án cải cách tiền lương năm 2018

Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công vừa có quyết định về kế hoạch nghiên cứu đề án cải cách chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công và tổng hợp ba đề án trình Trung ương 7, khóa XII (tháng 5-2018).

Tháng 5-2018 sẽ trình đề án cải cách tiền lương.

Theo đó, Bộ Nội Vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công.

Ban chỉ đạo Trung ương đề nghị các bộ, cơ quan tiến hành tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các chính sách từ năm 2003 đến nay; nêu rõ những bất cập, phân tích nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị cụ thể về đặc thù của bộ, ngành.

Cụ thể, về chính sách tiền lương gồm mức lương tối thiểu, bảng lương, các chế độ phụ cấp lương, cơ chế tiền lương (trong đó có việc tính đúng, tính đủ tiền lương vào giá (phí, dịch vụ)...

Đánh giá bài viết
1 977
Lao động - Tiền lương Xem thêm