Trò chơi ô chữ Tiếng Anh: Chủ đề 'Opposite'

Trò chơi ô chữ Tiếng Anh: Chủ đề 'Opposite'

Liệu các bạn có tự tin trả lời được hết hững cặp từ Tiếng Anh trái ngược thường dùng trong trò chơi ô chữ Tiếng Anh chủ đề Opposite? Ô chữ gồm 11 câu hỏi, đây là tài liệu thích hợp với các bạn học sinh nhỏ tuổi và những người ở mức độ beginning, mời các bạn tham khảo.

Trò chơi ô chữ: Chủ đề 'Money'

Ô chữ Tiếng Anh theo chủ đề có đáp án

Trắc nghiệm với 15 từ vựng tiếng Anh

Vốn từ vựng Tiếng Anh của bạn "khủng" đến mức nào?

Ôn tập từ vựng Tiếng Anh qua trò chơi ô chữ

Across

2. What is the opposite of bad?

5. What is the opposite of far?

6. What is the opposite of sad?

7. What is the opposite of hard?

8. What is the opposite of cold?

10. What is the opposite of low?

11. What is the opposite of West?

Down

1. What is the opposite of white?

3. Happy is the ______ of sad.

4. What is the opposite of wet?

5. What is the opposite of South?

6. What is the opposite of sick?

9. What is the opposite of thick?

Đáp án trò chơi ô chữ Tiếng Anh: Chủ đề 'Opposite'

Across

2. Good 5. Near

6. Happy 7. Soft

8. Hot 10. High

11. East

Down

1. Black 3. Opposite

4. Dry 5. North

6. Healthy 9. Thin

Đánh giá bài viết
4 6.358
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm