Trung điểm của đoạn thẳng

3 67

Chuyên đề Toán học lớp 6: Trung điểm của đoạn thẳng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 6 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Chuyên đề: Trung điểm của đoạn thẳng

A. Lý thuyết

1. Trung điểm của đoạn thẳng

chuyên đề toán 6

Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa và cách đều hai đầu đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng còn gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng.

Ví dụ: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB

Ta có:

M là trung điểm của đoạn thẳng AB ⇔ MA = MB và M nằm giữa hai điểm A, B.

Hoặc M là trung điểm của đoạn thẳng AB chuyên đề toán 6

Hoặc M là trung điểm của đoạn thẳng AB chuyên đề toán 6

2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng

Ví dụ: Đoạn thẳng AB có độ dài là 5cm. Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy

 chuyên đề toán 6

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi:

A. MA = MB        B. AM = (1/2)AB     C. MA + MB = AB    D. MA + MB = AB và MA = MB

M là trung điểm của đoạn thẳng AB

Trắc nghiệm: Trung điểm của đoạn thẳng

Chọn đáp án D.

Câu 2: Nếu ta có P là trung điểm MN thì:

A. MP = NP = MN/2    B. MP + NP = 2MN      C. MP = NP = MN/4    D. MP = NP = MN

Ta có P là trung điểm MN thì MP = NP = MN/2

Chọn đáp án A.

Câu 3: Cho đoạn thẳng AB dài 12 cm, M là trung điểm của đoạn thẳng AB . Khi đó, độ dài đoạn thẳng MA bằng:

A. 3cm         B. 15cm             C. 6cm           D. 20cm

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB ⇔ AM = (1/2).AB = (1/2).12 = 6cm

Vậy AM = 6cm

Chọn đáp án C.

Câu 4: Cho I là trung điểm đoạn thẳng MN. Biết NI = 8cm . Khi đó độ dài đoạn thẳng MN bằng

A. 4cm         B. 16cm            C. 21cm         D. 24cm

Vì I là trung điểm đoạn thẳng MN nên IM = IN = (1/2).MN hay MN = 2.IN = 2.8 = 16cm

Chọn đáp án B.

Câu 5: Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm. Chọn câu sai:

A. Điểm A nằm giữa hai điểm O và B    B. Điểm A là trung điểm đoạn OB

C. Điểm O là trung điểm đoạn AB    D. OA = OB = 3cm

Trắc nghiệm: Trung điểm của đoạn thẳng

Vì hai điểm A, B cùng thuộc tia Ox mà OA < OB (3cm < 6cm) nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B (1)

Do đó OA + AB = OB ⇒ AB = OB - OA = 6 - 3 = 3cm. Suy ra OA = AB = 3cm (2)

Từ (1) và (2) suy ra A là trung điểm đoạn OB.

Vậy A, B, D đúng, C sai.

Chọn đáp án C.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB và C là điểm bất kì nằm giữa A và M. Chứng tỏ rằng:Trắc nghiệm: Trung điểm của đoạn thẳng

Đáp án

Trắc nghiệm: Trung điểm của đoạn thẳng

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB và C là điểm bất kì nằm giữa A và M, ta có:

Trắc nghiệm: Trung điểm của đoạn thẳng

Câu 2: Trên đường thẳng xy cho ba điểm A, B, C theo thứ tự. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và BC. Chứng minh rằng:Trắc nghiệm: Trung điểm của đoạn thẳng

Đáp án

Trắc nghiệm: Trung điểm của đoạn thẳng

M là trung điểm của AB: MB = AB/2

N là trung điểm của BC: NC = BC/2

Khi đó:

Trắc nghiệm: Trung điểm của đoạn thẳng

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 6: Trung điểm của đoạn thẳng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 6, Giải bài tập Toán lớp 6, Giải SBT Toán 6, Giải VBT Toán lớp 6VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đánh giá bài viết
3 67
Chuyên đề Toán 6 Xem thêm