Từ 1/8/2017, Quy định mới về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông có hiệu lực

1 34.125

Từ 1/8/2017, Quy định mới về chế độ làm việc của giáo viên
phổ thông có hiệu lực

Từ 1/8/2017, Quy định mới về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông có hiệu lực được ban hành kèm theo Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT. Mời các bạn cùng tham khảo Thông tư để nắm rõ các quy định mới cho giáo viên chính thức được áp dụng.

Ngày 9/6/2017, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã ký thay Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, thay thế Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT. VnDoc.com xin chia sẻ Thông tư này tới các thầy cô ở các trường phổ thông.

Quy định mới về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông có hiệu lực

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT như sau:

- Làm rõ thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng đã bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có)

- Quy định theo năm định mức tiết dạy đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (Thông tư 28 quy định theo tuần):

Đối với hiệu trưởng: 2 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học;

Đối với phó hiệu trưởng: 4 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không được quy đổi chế độ giảm định mức tiết dạy đối với các chức vụ kiêm nhiệm thay thế cho định mức tiết dạy hàng năm.

Quy định chế độ làm việc đối với giáo viênQuy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông 2017

Tải toàn bộ Thông tư 15 tại đây.

Ngoài ra, Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/8/2017 còn bổ sung quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên trường dự bị đại học.

Theo đó, thời gian làm việc của giáo viên dự bị đại học là 42 tuần (tương tự giáo viên tiểu học, giáo viên THCS và THPT). Trong đó:

  • 28 tuần dành cho giảng dạy và hoạt động giáo dục theo kế hoạch năm học;
  • 12 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng tài liệu, nghiên cứu khoa học và một số hoạt động khác theo kế hoạch năm học;
  • 1 tuần chuẩn bị năm học mới;
  • 1 tuần tổng kết năm học.

Ngoài ra, giáo viên trường dự bị đại học còn được áp dụng chế độ giảm định mức tiết dạy như sau:

  • Giáo viên chủ nhiệm lớp dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần;
  • Giáo viên nữ trường dự bị đại học nuôi con nhỏ < 12 tháng được giảm 3 tiết/tuần;
  • Tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần.

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/8/2017.

Đánh giá bài viết
1 34.125
Văn bản giáo dục Xem thêm