Từ tháng 5/2017, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực

Từ tháng 5/2017, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực

Từ tháng 5/2017, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực như: Nghị định hướng dẫn ngành nghề kinh doanh có điều kiện; quy định quản lý thuế đối với trường hợp sở hữu chéo; Cách trình bày bố cục văn bản quy phạm pháp luật,... Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực đầu tháng 4/2017

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp có hiệu lực từ tháng 4/2017

Đơn cử như việc bãi bỏ các mẫu hợp đồng, văn bản về bất động sản hoặc để được bảo vệ luận án tiến sĩ phải có 02 bài báo quốc tế...

Từ tháng 5/2017, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực

Sau đây là chi tiết nội dung:

1. Danh sách các mẫu hợp đồng, văn bản về bất động sản bị bãi bỏ từ ngày 28/5/2017

Đó là các hợp đồng, văn bản về bất động sản được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT, bao gồm:

1. Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (Mẫu số 06/HĐCN, Mẫu số 35/HĐCĐ)

2. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 07/HĐCN, Mẫu số 36/HĐCN)

3. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Mẫu số 08/HĐMB, Mẫu số 37/HĐCN)

4. Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 09/HĐMB, Mẫu số 38/HĐMB)

5. Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư (Mẫu số 10/HĐTA, Mẫu số 39/HĐMB)

6. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 11/HĐTA, Mẫu số 40/HĐTA)

7. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (Mẫu số 12/HĐTA, Mẫu số 41/HĐTA)

8. Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 13/HĐTA, Mẫu số 42/HĐTA)

9. Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư (Mẫu số 14/HĐT, Mẫu số 43/HĐTA)

10. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 15/HĐT, Mẫu số 44/HĐT)

11. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (Mẫu số 16/HĐT, Mẫu số 45/HĐT)

12. Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 17/HĐT, Mẫu số 46/HĐT)

13. Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư (Mẫu số 18/HĐTC, Mẫu số 47/HĐT)

14. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 19/HĐTC, Mẫu số 48/HĐTC)

15. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (Mẫu số 20/HĐTC, Mẫu số 49/HĐTC)

16. Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 21/HĐTC, Mẫu số 50/HĐTC)

17. Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư (Mẫu số 22/HĐGV, Mẫu số 51/HĐTC)

18. Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 23/HĐGV, Mẫu số 52/HĐGV)

19. Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (Mẫu số 24/HĐGV, Mẫu số 53/HĐGV)

20. Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 25/HĐGV, Mẫu số 54/HĐGV)

21. Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư (Mẫu số 26/HĐUQ, Mẫu số 55/HĐGV)

22. Hợp đồng uỷ quyền (Mẫu số 27/DC, Mẫu số 56/HĐUQ)

23. Di chúc (Mẫu số 28/VBPC, Mẫu số 57/DC)

24. Văn bản phân chia tài sản thừa kế (Mẫu số 29/VBN, Mẫu số 58/VBPC)

25. Văn bản nhận tài sản thừa kế (Mẫu số 30/VBTC, Mẫu số 59/VBN)

26. Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế (Mẫu số 30/VBTC, Mẫu số 60/VBTC)

Căn cứ pháp lý: Thông tư 04/2017/TT-BTP

2. Để được bảo vệ luận án tiến sĩ, phải có ít nhất 02 bài báo quốc tế

Theo Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ có hiệu lực từ ngày 18/5/2017 thì điều kiện để nghiên cứu sinh được đăng ký đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn là:

  • Đã hoàn thành các học phần bổ sung, các học phần ở trình độ tiến sĩ theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 3 Quy chế này.
  • Đã công bố tối thiểu 02 bài báo về kết quả nghiên cứu luận án trong đó có 01 bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI – Scopus hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện.
  • Được tập thể hoặc người hướng dẫn nghiên cứu sinh đồng ý cho đăng ký đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn.

3. Nuôi chó không tiêm vắc xin dại: phạt đến 03 triệu đồng

Cụ thể, chủ vật nuôi nếu không chấp hành việc tiêm phòng vắc xin dại cho chó sẽ bị phạt tiền từ 2- 3 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 41/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/5/2017.

4. Thêm Nghị định hướng dẫn ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Đó là Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản có hiệu lực từ 20/5/2017, quy định điều kiện kinh doanh, khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

5. Cập nhật thêm các văn bản quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực

  • Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản: Nghị định 33/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ 20/5/2017)
  • Lĩnh vực sở hữu trí tuệ và văn hóa, thể thao, du lịch: Nghị định 28/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ 05/5/2017), trong đó có quy định, phạt tiền từ 200.000 – 500.000 đồng đối với hành vi thắp nhang không đúng quy định của Ban Tổ chức lễ hội, Ban quản lý di tích hoặc hành vi nói tục, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm trong khu vực lễ hội, di tích
  • Lĩnh vực vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam: Nghị định 23/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/5/2017)

5. Quy chế tuyển sinh vừa làm vừa học 2017

Theo Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 01/5/2017 thì quy chế tuyển sinh vừa làm vừa học 2017 có nhiều thay đổi, đơn cử như sau:

  • Đối tượng tham gia tuyển sinh đựơc thực hiện như Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy.
  • Phương thức tuyển sinh: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp 2 hình thức thi tuyển và xét tuyển...
Đánh giá bài viết
1 116
Hỏi đáp pháp luật Xem thêm