Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 This is my house

1 311

Tài liệu Từ vựng - Ngữ pháp Unit 12 tiếng Anh lớp 3 chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải chắc chắn sẽ là tài liệu ôn tập tiếng Anh 3 theo từng đơn vị bài học giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập lý thuyết hiệu quả. 

Lý thuyết tiếng Anh lớp 3 theo Unit được VnDoc.com đăng tải với mong muốn giúp các em học sinh lớp 3 tổng hợp kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 theo từng đơn vị bài học hiệu quả. Tài liệu lý thuyết Unit 12 lớp 3 dưới đây gồm nhiều từ vựng tiếng Anh chỉ các loại phòng trong nhà như: Phòng khách, nhà bếp, nhà tắm, phòng ăn, ... và ngữ pháp tiếng Anh liên quan đến cách nói mô tả có một cái gì đó (ở đâu), để nói về tính chất của cái gì, ... hiệu quả.  

I. Từ vựng - Vocabulary tiếng Anh 3 Unit 12

English  Pronunciation  Vietnamese
living room /ˈlɪvɪŋ rʊm/  Phòng khách
kitchen  /ˈkɪtʃɪn/  Nhà bếp
bathroom  /ˈbɑːθrʊm/ Phòng tắm
bedroom  /ˈbedrʊm/ Phòng ngủ
dining room  /ˈdaɪnɪŋ ruːm/  Phòng ăn
garden /ˈɡɑːrdn/  Vườn
pond  /pɑːnd/  Ao
yard  /jɑːrd/  Sân
tree  /triː/  Cây
gate  /ɡeɪt/  Cửa
fence  /fens/  Hàng rào gỗ
hedge  /hedʒ/  Hàng rào cây cối
over there  / ˈoʊvər ðer/  ở phía đó, ở đằng kia
in  /ɪn/  Bên trong
around  /əˈraʊnd/  Xung quanh
large  /lɑːrdʒ/  Rộng
cozy  /ˈkoʊzi/  Ấm cúng
clean /kliːn/  Sạch
hall  /hɔːl/  Đồi
floor  /flɔːr/  Tầng

II. Ngữ pháp – Grammar tiếng Anh 3 Unit 12

1. Mô tả có một cái gì đó (ở đâu).

(+) There is a + name of the thing.

Example

- There is a garden. (Có một khu vườn.)

Example

- There is a garden in front of the house. (Có một khu vườn ở trước nhà.)

2. Để nói về tính chất của cái gì.

(+) It is + adj.

Example

- It is big. (Nó to.)

3. Hỏi và trả lời xem có cái gì đó không.

(?) Is there a + thing?

(+) Yes, there is.

(-) No, there is not.

Example

- Is there a living room? (Có một phòng khách phải không?)

- Yes, there is. (Có)

(?) Is there a + thing + adv of place.

(+) Yes, there is.

(-) No, there is not.

Example

- Is there a book in the bag? (Có một cuốn sách trong cặp phải không?)

- No, there is not. (Không có đâu.)

Trên đây là toàn bộ Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh Unit 12 lớp 3 This is my house. Ngoài ra, VnDoc cũng cập nhật liên tục các tài liệu môn Tiếng Anh lớp 3 khác như: Tài liệu Tiếng Anh theo đơn vị bài học, Tài liệu Tiếng Anh nâng cao, Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 3....

Đánh giá bài viết
1 311
Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm