Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 What's your name?

Nằm trong bộ tài liêu Để học tốt Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới trên VnDoc.com, tài liệu Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh Unit 2 What's your name? dưới đây gồm toàn Từ mới Tiếng Anh và cấu trúc câu Tiếng Anh cơ bản rất hữu ích dành cho học sinh lớp 3. Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy!

Xem thêm: Bài tập Unit 2 lớp 3 nâng cao: What’s your name? (số 1)

I. Từ vựng - Vocabulary

Dưới đây là toàn bộ từ vựng tiếng Anh quan trọng có trong bài:

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 What's your name?

II. Ngữ pháp – Grammar

1. Hỏi tên của bạn

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 What's your name?

2. Hỏi tên của ai đó

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 What's your name?

3. Hỏi cách đánh vần tên của bạn

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 What's your name?

4. Cách đánh vần tên của ai đó

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 What's your name?

III. Ngữ âm – Phonics

Luyện phát âm những âm /m/, /p/ và những từ tiếng Anh dưới đây:

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 What's your name?

Trên đây là toàn bộ nội dung Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh 3 Unit 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
47 14.044
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm