Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 7

1 689

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7: That's my school

Tài liệu Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh Unit 7 lớp 3 dưới đây nằm trong bộ tài liêu Để học tốt Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh lớp 3 gồm toàn bộ từ mới, cấu trúc ngữ pháp quan trọng có trong bài. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu phục vụ việc học tập và giảng dạy!

I. Từ vựng - Vocabulary

Dưới đây là toàn bộ từ vựng tiếng Anh quan trọng có trong bài:

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 7

II. Ngữ pháp – Grammar

1. Giới thiệu một địa điểm nào đó trong trường

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7: That's my school

2. Hỏi tính chất của một địa điểm nào đó trong trường

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 7

III. Ngữ âm – Phonics

Luyện phát âm những âm /g/, /l/ và những từ tiếng Anh dưới đây:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7: That's my school

Trên đây là toàn bộ Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 7. Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 3 tại đây: Tài liệu Tiếng Anh theo đơn vị bài học, Tài liệu Tiếng Anh nâng cao

Đánh giá bài viết
1 689
Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm