Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

Lý thuyết tiếng Anh lớp 3 theo Unit được VnDoc.com đăng tải với mong muốn giúp các em học sinh lớp 3 tổng hợp kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 theo từng đơn vị bài học hiệu quả. Tài liệu tiếng Anh 3 Unit 8 dưới đây gồm nhiều từ vựng tiếng Anh chỉ đồ dụng học tập cơ bản như cặp sách, bút, thước kẻ, cục tẩy, ... và ngữ pháp tiếng Anh liên quan đến cách giới thiệu một đồ vật của ai đó và cách nói tính chất của đồ vật.

Tài liệu Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh Unit 8 lớp 3 thuộc bộ tài liêu Để học tốt Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Tài liệu lý thuyết Tiếng Anh lớp 3 bao gồm đầy đủ các từ mới và cấu trúc ngữ pháp có trong unit 8. Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo!

I. Từ vựng - Vocabulary tiếng Anh 3 Unit 8

Dưới đây là toàn bộ từ vựng tiếng Anh quan trọng có trong bài:

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 8

II. Ngữ pháp – Grammar tiếng Anh 3 Unit 8

1. Giới thiệu một đồ vật nào đó của người nào:

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 8

2. Giới thiệu một vài đồ vật nào đó của người nào:

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 8

3. Nói về tính chất của vật gì đó:

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 8

4. Khi nói tới 2 tính chất của một đồ vật:

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 8

III. Ngữ âm – Phonics tiếng Anh 3 Unit 8

Luyện phát âm những âm /r/, /ð/ và những từ tiếng Anh dưới đây:

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 8

Trên đây là toàn bộ Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 8. Ngoài ra, VnDoc cũng cập nhật liên tục các tài liệu môn Tiếng Anh lớp 3 khác như: Tài liệu Tiếng Anh theo đơn vị bài học, Tài liệu Tiếng Anh nâng cao, Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 3....

Đánh giá bài viết
22 7.673
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm