Từ vựng tiếng Anh lớp 1 Unit 1 My School

Từ mới tiếng Anh 1 Unit 1 My school

Tài liệu Từ vựng tiếng Anh Unit 1 lớp 1 My school dưới đây nằm trong bộ đề hướng dẫn Từ mới tiếng Anh lớp 1 Explore Our World theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tổng hợp từ mới tiếng Anh lớp 1 Unit 1 My school gồm từ vựng, phiên âm và định nghĩa giúp các em ghi nhớ từ vựng tiếng Anh lớp 1 Cánh Diều theo từng Unit hiệu quả.

* Xem hướng dẫn học Unit 1 lớp 1 My School tại: Tiếng Anh lớp 1 Unit 1 My School FULL

Từ mới Phiên âm Định nghĩa
a /ə/ một (mạo từ) 
an /ən/ một (mạo từ)
again /əˈɡen/ lại
blue /bluː/ màu xanh dương
book /bʊk/ quyển sách
card /kɑːd/ thẻ
crayon /ˈkreɪɒn/ bút màu
chair /tʃeə(r)/ cái ghế
cut cut cắt
eraser /ɪˈreɪzə(r)/ cục tẩy
elephant /ˈelɪfənt/ con voi
desk /desk/ cái bàn
four /fɔː(r)/ số 4
green /ɡriːn/ màu xanh lá cây
glue /ɡluː/ dán (bằng keo)
have /həv/
monkey /ˈmʌŋki/ con khỉ
paper /ˈpeɪpə(r)/ giấy
page /peɪdʒ/ trang
pencil /ˈpensl/ bút chì
pen /pen/ bút mực
red /red/ màu đỏ
this /ðɪs/ đây
what /wɒt/ cái gì
yellow /ˈjeləʊ/ màu vàng

Trên đây là Từ mới Unit 1 SGK tiếng Anh lớp 1 My school. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 401
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm