Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 10: When will Sports Day be?

Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 10 chương trình mới

Mời các thầy cô và các em học sinh tham khảo Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 10: When will Sports Day be? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Trong bài này, toàn bộ những từ vựng quan trọng có trong bài 10 Tiếng Anh lớp 5 về chủ đề Ngày thể thao sẽ được đưa ra, kèm theo phiên âm và nghĩa, sẽ giúp các em học và nhớ từ vựng nhanh hơn.

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

festival

/festivəl/

lễ hội, liên hoan

Sports Day

/spɔ:t dei/

ngày Thể thao

Teachers' Day

/ti:t∫ə dei/

ngày Nhà giáo

Independence Day

/indi'pendəns dei/

ngày Độc lập

Children's Day

/t∫aildən dei/

ngày Thiếu nhi

contest

/kən'test/

cuộc thi

music festival

/mju:zik festivəl/

liên hoan âm nhạc

gym

/dʒim/

phòng tập thể dục

sport ground

/spɔ:t graund/

sân chơi thể thao

play against

/plei ə'geinst/

đấu với (đội nào đó) kế

badminton

/bædmintən/

/ˈfʊt.ˌbɔl/

football

/ˈfʊt bɔl/

môn bóng đá

volleyball

/vɔlibɔ:l/

môn bóng chuyền

basketball

/bɑ:skitbɔ:l/

môn bóng rổ

table tennis

/teibl tenis/

môn bóng bàn

practise

/præktis/

thực hành, luyện tập

competition

/kɔmpi'ti∫n/

kì thi

match

/mæt∫/

trận đấu

take part in

/taik pa:t in/

tham gia

everyone

/evriwʌn/

mọi người

next

/nekst/

tiếp

win

/win/

chiến thắng

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 10: When will Sports Day be? Ngoài ra, VnDoc.com cũng cập nhật liên tục các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,...

Đánh giá bài viết
10 2.663
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm