Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 2: I always get up early. How about you?

Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 chương trình mới

Mời các bạn tham khảo Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 2: I always get up early. How about you? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bộ sưu tập từ vựng bao gồm toàn bộ những từ vựng quan trọng có trong Unit 2, kèm phiên âm và nghĩa, giúp các em học sinh lớp 5 có thể ghi nhớ từ vựng nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

get up

/getʌp/

thức dậy

wash the face

/wɔ∫ ðə feis/

rửa mặt

brush the teeth

bu∫ ðə ti:θ/

đánh răng

have breakfast

/hæv brekfəst/

ăn sáng

do morning exercises

/du: mɔ:niη eksəsaiz/

tập thể dục buổi sáng

go to school

/gou tu: sku:l/

đi học

study

/stʌdi/

học

ride a bike

/raid ə baik/

đi xe đạp

have lunch

/hæv lʌnt∫/

ăn trưa

have dinner

/hæv dinə/

ăn tối

watch televionsion

/wɔt∫ ´televiʒn/

xem tivi

cook

/kuk/

nấu ăn

homework

/houmwə:k/

bài tập về nhà

online

//ɔnlain

trực tuyến

early

/ə:li/

sớm

always

/ɔ:lweiz/

luôn luôn

often

/ɔfn/

thường

usually

/ju:ʒəli/

thường xuyên

sometimes

/sʌmtaimz/

thi thoảng

seldom

/seldəm/

hiếm khi

never

/nevə/

không bao giờ

talk

/tɔ:k/

nói chuyện

after

/ɑ:ftə/

sau khi, sau

before

/bi'fɔ:/

trước khi, trước

surf the internet

/sə:f ði intə:net/

truy cập internet

look for

/luk fɔ:(r)/

tìm kiếm

information

/infə'mei∫n/

thông tin

project

/prədʒekt/

dự án

library

/laibrəri/

thư viện

week

/wi:k/

tuần

month

/mʌnθ/

tháng

Ngoài Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 2: I always get up early. How about you?, mời các bạn tham khảo thêm Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
51 5.012
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm