Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 6: How many lessons do you have today?

Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 6 chương trình mới

Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 6: How many lessons do you have today? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải bao gồm toàn bộ những từ vựng quan trọng có trong bài 6 Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới, kèm theo phiên âm và nghĩa, sẽ giúp các em học và nhớ từ vựng nhanh hơn.

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

subject

/sʌbdʒikt/

môn học

Maths

/mæθ/

môn Toán

Science

/saiəns/

môn Khoa học

IT

/ai ti:/

môn Công nghệ Thông tin

Art

/a:t/

môn Mỹ thuật

Music

/mju:zik/

môn Âm nhạc

English

/iηgli∫/

môn tiếng Anh

Vietnamese

/vjetnə'mi:z/

môn tiếng Việt

PE

/Pi: i:/

môn Thể dục

trip

/trip/

chuyến đi

lesson

/lesn/

bài học

still

/stil/

vẫn

pupil

/pju:pl/

học sinh

again

/ə'gen/

lại, một lẩn nữa

talk

/tɔ:k/

nói chuyện

break time

/breik taim/

giờ giải lao

school day

/sku:l dei./

ngày phải đi học

weekend day

/wi:k end dei/

ngày cuối tuần

except

/ik sept /

ngoại trừ

start

/sta:t/

bắt đầu

August

/ɔ:'gʌst/

tháng Tám

primary school

/praiməri sku:l/

trường tiếu học

timetable

/taimtəbl/

thời khóa biểu

Trên đây là toàn bộ Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 6: How many lessons do you have today? Ngoài ra, VnDoc.com cũng cập nhật liên tục các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,...

Đánh giá bài viết
29 3.351
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm