Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 8: What are you reading?

Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 chương trình mới

VnDoc.com xin giới thiệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 8: What are you reading? bao gồm toàn bộ những từ vựng quan trọng có trong bài 8 Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới, kèm theo phiên âm và nghĩa, sẽ giúp các em học từ vựng nhanh hơn.

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

crown

/kraun/

con quạ

fox

/fɔks/

con cáo

dwarf

/dwɔ:f/

người lùn

ghost

/goust/

con ma

Story

/stɔ:ri/

câu chuyện

chess

/t∫es/

cờ vua

Halloween

/hælou'i:n/

lễ Ha lo ween

scary

/skeəri/

đáng sợ

fairy tale

/feəriteil/

truyện cổ tích

short story

/∫ɔ:t'stɔ:ri/

truyện ngắn

I see

/Ai si:/

mình hiểu

character

/kæriktə/

nhân vật

main

/mein/

chính, quan trọng

borrow

/bɔrou/

mượn (đi mượn người khác)

finish

/fini∫/

hoàn thành, kết thúc

generous

/dʒenərəs/

hào phóng

hard-working

/hɑ:d wə:kiη/

chăm chỉ

Kind

/kaind/

tốt bụng

gentle

/dʒentl/

hiền lành

clever

/klevə/

khôn khéo, thông minh

favourite

/feivərit/

ưa thích

funny

/fʌni/

vui tính

beautiful

/bju:tiful/

đẹp

policeman

/pə'li:smən/

Cảnh sát

Trên đây là toàn bộ Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 8: What are you reading? Ngoài ra, VnDoc.com cũng cập nhật liên tục các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,...

Đánh giá bài viết
21 2.882
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm