Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 4 My Neighbourhood

Nối tiếp bộ tài liệu ôn tập tiếng Anh 6 mới theo từng Unit, VnDoc.com đã đăng tải tài liệu Từ vựng tiếng Anh lớp 6 mới Unit 4 dưới đây. Tài liệu Từ mới tiếng Anh Unit 4 gồm những từ vựng tiếng Anh chỉ địa điểm có trong một khu dân cư như nhà ga, nhà thờ, đài tưởng niệm chùa, cung điện, ... và những tính từ miêu tả những địa điểm trên như đông đúc, ồn ào, cổ kính, bất tiện,...

Tiếng Anh 6 Unit 4: My Neighbourhood

VnDoc.com xin được gửi đến Thầy cô, bậc phụ huynh và các em học sinh tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: My Neighbourhood mới nhất bao gồm toàn bộ từ mới quan trọng, phiên âm và định nghĩa giúp các em học sinh lớp 6 học thuộc Từ vựng nhanh chóng cũng như có thể học tốt Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

VOCABULARY

- statue /ˈstætʃ·u/ (n): tượng

- square /skweər/ (n): quảng trường

- railway station /ˈreɪl.weɪ ˌsteɪ.ʃən/ (n): nhà ga

- cathedral /kəˈθi·drəl/ (n): nhà thờ

- memorial /məˈmɔːr.i.əl/ (n): đài tưởng niệm

- left /left/ (n, a): trái

- right /raɪt/ (n, a): phải

- straight /streɪt/ (n, a): thẳng

- narrow /ˈner.oʊ/ (a): hẹp

- noisy /ˈnɔɪ.zi/ (a): ồn ào

- crowded /ˈkraʊ.dɪd/ (a): đông đúc

- quiet /ˈkwaɪ ɪt/ (a): yên tĩnh

- art gallery /ˈɑːt ˌɡæl.ər.i/ (n): phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật

- backyard /ˌbækˈjɑːrd/ (n): sân phía sau nhà

- cathedral /kəˈθi·drəl/ (n): nhà thờ lớn, thánh đường

- convenient /kənˈvin·jənt/ (adj): thuận tiện, thuận lợi

- dislike /dɪsˈlɑɪk/ (v): không thích, không ưa, ghét

- exciting /ɪkˈsaɪ.t̬ɪŋ/ (adj): thú vị, lý thú, hứng thú

- fantastic /fænˈtæs·tɪk/ (adj): tuyệt vời

- historic /hɪˈstɔr ɪk/ (adj): cổ, cổ kính

- inconvenient /ˌɪn·kənˈvin·jənt/ (adj): bất tiện, phiền phức

- incredibly /ɪnˈkred·ə·bli/ (adv): đáng kinh ngạc, đến nỗi không ngờ

- modern /ˈmɑd·ərn/ (adj): hiện dại

- pagoda /pəˈɡoʊ·də/ (n): ngôi chùa

- palace /ˈpæl·əs/ (n): cung điện, dinh, phủ

- peaceful /ˈpis·fəl/ (adj): yên tĩnh, bình lặng

- polluted /pəˈlut/ (adj): ô nhiễm

- suburb /ˈsʌb·ɜrb/ (n): khu vực ngoại ô

- temple /ˈtem·pəl/ (n): đền, điện, miếu

- terrible /ˈter·ə·bəl/ (adj): tồi tệ

- workshop /ˈwɜrkˌʃɑp/ (n) phân xưởng (sản xuất, sửa chữa...)

Trên đây là toàn bộ phần Từ vựng quan trọng có trong Unit 4 Tiếng Anh lớp 6. Quý thầy cô, bậc phụ huynh và các em học sinh có thể tải tài liệu về để thuận lợi cho công việc giảng dạy và học tập.

Ngoài ra, với mong muốn giúp các em học sinh lớp 6 có cơ hội được luyện tập nhiều hơn về kiến thức đã học trong từng bài học, VnDoc đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 6 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,... Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả và đạt điểm cao trong toàn bộ năm học!

Đánh giá bài viết
39 4.837
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh 6 mới Xem thêm