Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My Neighbourhood

17 1.760

Ôn tập Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

VnDoc.com xin được gửi đến Thầy cô, bậc phụ huynh và các em học sinh tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: My Neighbourhood mới nhất bao gồm toàn bộ từ mới quan trọng, phiên âm và định nghĩa giúp các em học sinh lớp 6 học thuộc Từ vựng nhanh chóng cũng như có thể học tốt Tiếng Anh lớp 6

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

VOCABULARY

- statue /ˈstætʃ·u/ (n): tượng

- square /skweər/ (n): quảng trường

- railway station /ˈreɪl.weɪ ˌsteɪ.ʃən/ (n): nhà ga

- cathedral /kəˈθi·drəl/ (n): nhà thờ

- memorial /məˈmɔːr.i.əl/ (n): đài tưởng niệm

- left /left/ (n, a): trái

- right /raɪt/ (n, a): phải

- straight /streɪt/ (n, a): thẳng

- narrow /ˈner.oʊ/ (a): hẹp

- noisy /ˈnɔɪ.zi/ (a): ồn ào

- crowded /ˈkraʊ.dɪd/ (a): đông đúc

- quiet /ˈkwaɪ ɪt/ (a): yên tĩnh

- art gallery /ˈɑːt ˌɡæl.ər.i/ (n): phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật

- backyard /ˌbækˈjɑːrd/ (n): sân phía sau nhà

- cathedral /kəˈθi·drəl/ (n): nhà thờ lớn, thánh đường

- convenient /kənˈvin·jənt/ (adj): thuận tiện, thuận lợi

- dislike /dɪsˈlɑɪk/ (v): không thích, không ưa, ghét

- exciting /ɪkˈsaɪ.t̬ɪŋ/ (adj): thú vị, lý thú, hứng thú

- fantastic /fænˈtæs·tɪk/ (adj): tuyệt vời

- historic /hɪˈstɔr ɪk/ (adj): cổ, cổ kính

- inconvenient /ˌɪn·kənˈvin·jənt/ (adj): bất tiện, phiền phức

- incredibly /ɪnˈkred·ə·bli/ (adv): đáng kinh ngạc, đến nỗi không ngờ

- modern /ˈmɑd·ərn/ (adj): hiện dại

- pagoda /pəˈɡoʊ·də/ (n): ngôi chùa

- palace /ˈpæl·əs/ (n): cung điện, dinh, phủ

- peaceful /ˈpis·fəl/ (adj): yên tĩnh, bình lặng

- polluted /pəˈlut/ (adj): ô nhiễm

- suburb /ˈsʌb·ɜrb/ (n): khu vực ngoại ô

- temple /ˈtem·pəl/ (n): đền, điện, miếu

- terrible /ˈter·ə·bəl/ (adj): tồi tệ

- workshop /ˈwɜrkˌʃɑp/ (n) phân xưởng (sản xuất, sửa chữa...)

Trên đây là toàn bộ phần Từ vựng quan trọng có trong Unit 4 Tiếng Anh lớp 6. Mời quý phụ huynh tham khảo thêm phần luyện tập Từ vựng và Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả và đạt điểm cao trong toàn bộ năm học!

Đánh giá bài viết
17 1.760
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm