Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural Wonders Of The World

1 1.139

Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới - Unit 5: Natural Wonders Of The World

Tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 dưới đây nằm trong seri tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit mới nhất năm học 2018 - 2019 trên VnDoc.com. Từ vựng Tiếng Anh có trong tài liệu bao gồm phần phiên âm dễ hiểu, và định nghĩa Tiếng Việt giúp các em học sinh học Tiếng Anh 6 một cách hiệu quả. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo!

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

VOCABULARY

- plaster /ˈplæs·tər/ (n): miếng băng dán

- walking boots /ˈwɑː.kɪŋ buts/ (n): giày ống đi bộ

- painkiller /ˈpeɪnˌkɪl·ər/ (n): thuốc giảm đau

- sun cream /ˈsʌn ˌkriːm/ (n): kem chống nắng

- scissor /ˈsɪz.ər/ (n): cái kéo

- sleeping bag /ˈsli·pɪŋ ˌbæɡ/ (n): túi ngủ

- backpack /ˈbækˌpæk/ (n): ba lô

- compass /ˈkʌm·pəs/ (n) la bàn

- desert /dɪˈzɜrt/ (n) sa mạc

- mountain /ˈmɑʊn·tən/ (n): núi

- lake /leɪk/ (n): hồ nước

- river /ˈrɪv·ər/ (n): sông

- forest /ˈfɔr·əst/ (n): rừng

- waterfall /ˈwɔ·t̬ərˌfɔl/ (n): thác nước

- Antarctica /ænˈtɑːrk.tɪ.kə/ (n): châu Nam cực

- boat /boʊt/ (n): con thuyền

- boot /buːt/ (n): giày ủng

- cave /keɪv/ (n): hang động

- cuisine /kwɪˈziːn/ (n): kỹ thuật nấu ăn, nghệ thuật ẩm thực

- diverse /ˈdɑɪ·vɜrs/ (adj): đa dạng

- essential /ɪˈsen·ʃəl/ (adj): rất cần thiết

- island /ˈaɪ.lənd/ (n): hòn đảo

- rock /rɑk/ (n): hòn đá, phiến đá

- thrilling /ˈθrɪl·ɪŋ/ (adj) (gây): hồi hộp

- torch /tɔrtʃ/ (n): đèn pin

- travel agent’s /ˈtræv·əl eɪ·dʒənt/(n) công ty du lịch

- valley /ˈvæl·i/ (n): thung lũng

- windsurfing /ˈwɪndˌsɜr·fɪŋ/ (n): môn thể thao lướt ván buồm

- wonder /ˈwʌn·dər/ (n): kỳ quan

Trên đây là toàn bộ Từ mới Tiếng Anh có trong chương trình học Unit 5: Natural Wonders Of The World do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh tải về để thuận tiện cho công việc giảng dạy và học tập. Bạn đọc tham khảo thêm chuyên mục Luyện tập Từ vựng Tiếng Anh và Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản lớp 6 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.139
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm