Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Clothing

20 16.824

Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Clothing

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, VnDoc.com đã sưu tầm và tổng hợp các Từ vựng Unit 2 thành bộ sưu tập Từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 2. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Clothing

 1. century (n): thế kỷ
 2. poet (n): nhà thơ
 3. poetry (n): thơ ca
 4. poem (n): bài thơ
 5. traditional (a): truyền thống
 6. silk (n): lụa
 7. tunic (n): tà áo
 8. slit (v): xẻ
 9. loose (a): lỏng, rộng
 10. pants (n): trousers quần (dài)
 11. design (n, v): bản thiết kế, thiết kế
 12. designer (n): nhà thiết kế
 13. fashion designer nhà thiết kế thời trang
 14. material (n): vật liệu
 15. convenient (a): thuận tiện
 16. convenience (n): sự thuận tiện
 17. lines of poetry những câu thơ
 18. fashionable (a): hợp thời trang
 19. inspiration (n): nguồn cảm hứng
 20. inspire (v): gây cảm hứng
 21. ethnic minority dân tộc thiểu số
 22. symbol (n): ký hiệu, biểu tượng
 23. symbolize (v): tượng trưng
 24. cross (n): chữ thập
 25. stripe (n): sọc
 26. striped (a): có sọc
 27. unique (a): độc đáo
 28. subject (n): chủ đề, đề tài
 29. modernize (v): hiện đại hóa modern (a): hiện đại
 30. plaid (a): có ca-rô, kẻ ô vuông
 31. suit (a): trơn
 32. sleeve (n): tay áo
 33. sleeveless (a): không có tay
 34. short-sleeved (a): tay ngắn
 35. sweater (n): áo len
 36. baggy (a): rộng thùng thình
 37. faded (a): phai màu
 38. shorts (n); quần đùi
 39. casual clothes (n): quần áo thông thường
 40. sailor (n): thủy thủ
 41. cloth (n): vải
 42. wear out mòn, rách
 43. embroider (v): thêu
 44. label (n): nhãn hiệu
 45. sale (n): doanh thu
 46. go up = increase tăng lên
 47. economic (a): thuộc về kinh tế
 48. economy (n): nền kinh tế
 49. economical (a): tiết kiệm
 50. worldwide (a): rộng khắp thế giới
 51. out of fashion:lỗi thời
 52. generation (n): thế hệ
 53. (be): fond of = like thích
 54. hardly (adv): hầu như không
 55. put on = wear mặc vào
 56. point of view quan điểm
 57. (be): proud of tự hào về ...

Trên đây là toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh quan trọng có trong Unit 2 chương trình cũ Tiếng Anh lớp 9. Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo Unit tại đây: Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 City Life.

Tài liệu liên quan tới Unit 2 Tiếng Anh lớp 9:

Đánh giá bài viết
20 16.824
Tiếng Anh lớp 9 Xem thêm