Từ vựng Tiếng Anh về các loài hoa

Từ vựng các loài hoa

Trong bài viết dưới đây bạn có thể bổ sung vào sổ tay từ vựng tiếng Anh của bản thân tên các loài hoa, từ những loài hoa đặc trưng của Việt Nam cho tới những loại khác phổ biến tại khắp mọi nơi.

Từ vựng Tiếng Anh về các loài bò sát

Từ vựng Tiếng Anh về gia đình

Từ vựng Tiếng Anh về nghề nghiệp

Từ vựng Nghĩa
 1. Cherry blossom
 2. Lilac
 3. Areca spadix
 4. Carnation
 5. Daisy
 6. Peach blossom
 7. Gerbera
 8. Rose
 9. Lily
 10. Orchids
 11. Gladiolus
 12. Lotus
 13. Marigold
 14. Apricot blossom
 15. Cockscomb
 16. Tuberose
 17. Sunflower
 18. Narcissus
 19. Snapdragon
 20. Dahlia
 21. Day-lity
 22. Camellia
 23. Tulip
 24. Chrysanthemum
 25. Forget-me-not
 26. Violet
 27. Pansy
 28. Morning-glory
 29. Orchid
 30. Water lily
 31. Magnolia
 32. Hibiscus
 33. Jasmine
 34. Flowercup
 35. Hop
 36. Banana inflorescense
 37. Ageratum conyzoides
 38. Horticulture
 39. Confetti
 40. Tuberose
 41. Honeysuckle
 42. Apricot blossom
 43. Peony flower
 44. White-dotted
 1. Hoa anh đào
 2. Hoa cà
 3. Hoa cau
 4. Hoa cẩm chướng
 5. Hoa cúc
 6. Hoa đào
 7. Hoa đồng tiền
 8. Hoa hồng
 9. Hoa loa kèn
 10. Hoa lan
 11. Hoa lay ơn
 12. Hoa sen
 13. Hoa vạn thọ
 14. Hoa mai
 15. Hoa mào gà
 16. Hoa huệ
 17. Hoa hướng dương
 18. Hoa thủy tiên
 19. Hoa mõm chó
 20. Hoa thược dược
 21. Hoa hiên
 22. Hoa trà
 23. Hoa uất kim hương
 24. Hoa cúc (đại đóa)
 25. Hoa lưu ly thảo (hoa đừng quên tôi)
 26. Hoa đồng thảo
 27. Hoa păng-xê, hoa bướm
 28. Hoa bìm bìm (màu tím)
 29. Hoa lan
 30. Hoa súng
 31. Hoa ngọc lan
 32. Hoa râm bụt
 33. Hoa lài (hoa nhài)
 34. Hoa bào
 35. Hoa bia
 36. Hoa chuối
 37. Hoa ngũ sắc
 38. Hoa dạ hương
 39. Hoa giấy
 40. Hoa huệ
 41. Hoa kim ngân
 42. Hoa mai
 43. Hoa mẫu đơn
 44. Hoa mơ

Đánh giá bài viết
41 5.852
Tiếng Anh cho người mới bắt đầu Xem thêm