Tuyển tập 32 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

983 314.142

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Tuyển tập 32 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 5. Đề thi học kì 1 lớp 5 này sẽ giúp các bạn ôn tập và nâng cao kiến thức trong chương trình học kì I lớp 5. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2018 - 2019 được tải nhiều nhất:

ĐỀ 1

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: Toán– Lớp 5

(Thời gian làm bài: 40 phút)

Phần I: Phần trắc nghiệm:

Bài 1: Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1) Số thích hợp viết vào chỗ chấm (...) để: 3kg 3g = ... kg là:

A. 3,3            B. 3,03         C. 3,003         D. 3,0003

2) Phân số thập phân 834/10 được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834         B. 0,834         C. 8,34          D. 83,4

3) Trong các số thập phân 42,538; 41,835; 42,358; 41,538 số thập phân lớn nhất là:

A. 42,538         B. 41,835        C. 42,358        D. 41,538

4) Mua 12 quyển vở hết 24000 đồng. Vậy mua 30 quyển vở như thế hết số tiền là:

A. 600000 đ       B. 60000 đ       C. 6000 đ        D. 600 đ

Bài 2: (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

 

3) 0,9 < 0,1 < 1,2 

5) 5m2 25dm2 = 525 dm

 

4) 96,4 > 96,38 

6) 1kg 1g = 1001g 

Phần II. Phần tự luận:

Bài 1: 

1) Đặt tính rồi tính.

\left(a\right)\ \frac{5}{6}+\frac{7}{8}

\left(b\right)\frac{5}{8}-\frac{2}{5}

\left(c\right)\frac{9}{10}\times\frac{5}{6}

\left(d\right)\frac{6}{5}:\frac{3}{7}

2) Viết số thích hợp vào ô trống.

Bài 2: Tìm x?

\left(a\right)\ x\ +\ \frac{1}{4}=\frac{5}{8}

\left(b\right)\frac{3}{5}-x=\frac{3}{8}

Bài 3: Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng có chiều rộng 6m, chiều dài 9m? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể).

>> Tham khảo: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22

ĐỀ 2

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: Toán– Lớp 5

(Thời gian làm bài: 40 phút)

Phần I: Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số "Bốn mươi bảy phẩy bốn mươi tám" viết như sau:

A. 47,480           C. 47,48

B. 47,0480             D. 47,048

Câu 2: Biết 12,4 < 12,14. Chữ số điền vào ô trống là:

A. 0             B. 1            C. 2             D. 3

Câu 3: Chữ số 9 trong số thập phân 17,209 thuộc hàng số nào?

A. Hàng nghìn                C. Hàng phần trăm

B. Hàng phần mười            D. Hàng phần nghìn

Câu 4: Viết \frac{1}{10} dưới dạng số thập phân được

A. 10,0           B. 1,0         C. 0,01           D. 0,1

Phần II:

Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

16m 75mm = ..............m                   28ha = ...........km2

Câu 2: Tính:

\left(a\right)\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=

\left(b\right)\frac{3}{5}-\frac{2}{7}=

Câu 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m và gấp đôi chiều rộng. Biết rằng cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiều kg thóc?

>> Tham khảo bộ đề thi mới nhất: Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2018 - 2019 

Tham khảo thêm nhiều đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 có đáp án và ma trận để giúp các bé học tập, nắm chắc kiến thức cũng như va chạm với nhiều đề thi, các dạng bài toán hay và khó lớp 5 vừa giúp củng cố kiến thức chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp diễn ra trong thời gian tới như thi học kỳ 1, các bài khảo sát chất lượng đầu năm khi bé vào lớp 6,....

Đánh giá bài viết
983 314.142
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm