Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

13 3.922
Tuyển tập 50 đề thi học 1 môn Toán lớp 3
ĐỀ 01
I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1. Chữ số 5 trong số 451 giá trị là:
A. 5
B. 50
C. 500
Câu 2.
Giá trị của biểu thức: 49 : 7 + 45 là:
A. 54
B. 53
C. 52
Câu 3.
Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 4m7cm = ...... cm.
A. 407
B. 470
C. 47
Câu 4.
Hình ABCD số góc vuông là:
A.
3
B.
2
C.
4
Câu 5.
126 x 3 = .... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 368
B. 369
C. 378
Câu 6. Gấp số 6 lên 7 lần ta được số……?
A. 42
B. 24
C. 13
II: Phần tự luận (6 điểm)
Câu 7. Đặt tính rồi tính:
a) 125 + 238
b) 424 81
c) 106 x 8
…………….
…………..
…………….
…………….
…………..
…………….
…………….
…………..
…………….
…………….
…………..
…………….
…………….
…………..
…………….
1
Câu 8. Một quyển sách truyện dày 128 trang. Bình đã đọc được
số trang đó.
4
Hỏi: - Số trang sách Bình đã đọc bao nhiêu?
- Còn bao nhiêu trang sách Bình chưa đọc?
Bài giải:
Câu 9. Tìm x:
a) X x 5 + 8 = 38 b) X : 6 = 94 - 34
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01
I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):
Câu
Điểm
1
0,5
2
0,5
3
0,5
4
0,5
5
1,0
6
1,0
II. Phần tự luận (6 điểm):
Câu
Nội dung
Đặt tính rồi tính:
7
Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm
a) 363
b) 343
c) 848
d) 81
Số trang sách Bình đã đọc là:
128: 4 = 32 (trang)
8
Số trang ch nh chưa đọc là:
128 32 = 96 (trang)
Đáp số: 96 trang
Điểm
2,0
0,5
0,75
0,5
0,75
0,5
X x 5 + 8 = 38
X x 5
= 38 - 8
9
X x 5
= 30
X
= 30 : 5
X
= 6
X : 6
= 94 34
X : 6
= 60
1,0
X
= 60 x 6
X
= 360

50 đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3

Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao, đồng thời sẽ giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Toán 3.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3. Ngoài 50 đề thi học kì 1 môn Toán 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
13 3.922
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm