Tuyển tập 64 đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TUYỂN TẬP 64 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC I TOÁN LỚP 3
ĐỀ 1
1. Cho các số: 928; 982; 899; 988. Số lớn nhất là:
A. 928 B. 982 C. 899 D. 988
2. - 300 = 40. Số thích hợp để điền vào ô trống là:
A. 260 B. 340 C. 430 D. 240
3.
1
3
của 24kg là:
A. 12kg B. 8kg C. 6kg D. 4kg
4. Kết quả của phép nhân 28 x 5 là:
A. 410 B. 400 C. 140 D. 310
5. Kết quả của phép chia 36 : 4 là:
A. 4 B. 6 C. 8 D. 9
6. Cho dãy số: 9; 12; 15; …; …; …; Các số thích hợp để điền vào chổ chấm là:
A. 18; 21; 24 B. 16; 17; 18 C. 17; 19; 21 D. 18; 20; 21
7. Độ dài của đường gấp khúc ABCD
A. 68cm B D
B. 86cm
C. 46cmD. 76cm A C
8. Hình bên có: A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giác
B. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giác
C. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giác
D. 8 hình chữ nhật, 5hình tam giác
B. PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1: Đặt tính rồi tính
a) 248 + 136 b) 375 - 128 c) 48 x 6 d) 49 : 7
Bài 2: Tính:
a) 84 x 7 99 b) 23 x 9 + 15
Bài 3:Tìm x:
a) x x 6 = 42 b) 24 : x = 4
Bài 4: Đoạn dây thứ nhất dài 18dm, đoạn dây thứ hai dài gấp 6 lần đoạn dây thứ nhất.
Hỏi đoạn dây thứ hai dài bao nhiêu đề-xi-mét ?
10cm
17cm
19cm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ 2
I. Trắc nghiệm:
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
1. Số ba chữ số lớn nhất :
a. 100 b. 989 c. 900 d. 999
2. 418 + 201 = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là :
a. 621 b. 619 c. 719 d. 629
3. 627 143 = ….. Số cần điền vào ch chấm :
a. 474 b. 374 c. 574 d. 484
4. 6 x 6
30 + 5. Dấu cần điền vào ô trống :
a. < b. > c. =
5. của 35m …….Số cần điền vào chỗ chấm
a. 6m b. 7m c. 8m d. 9m
6. 42 giờ giảm đi 6 lần thì còn……...Số cần điền vào chỗ chấm :
a. 7 giờ b. 8 giờ c. 9 giờ d. 10 giờ
7. 3m4cm = ………cm. Số cần điền vào chỗ chấm :
a. 34 b.304 c. 340 d. 7
8. Mỗi tuần l 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ bao nhiêu ngày ?
a. 11 ngày b. 21 ngày c. 24 ngày d.28 ngày
II. Thực hành:
Câu 1 : Đặt tính rồi tính:
452 + 361 541 - 127 54 x 6 24 :
6
Câu 2 : Tính:
5 x 7 + 27 80 : 2 13
Câu 3 : Tìm X
x x 4 = 32 X : 6 = 12
Câu 4 : Một cửa hàng có 40 mét vải xanh đã bán được số vải đó. Hỏi cửa hàng
đó đã bán được bao nhiêu mét vải xanh ?
Bài giải:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
........................................................................................................
1
5
1
5
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ 3
PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: 7 gấp lên 6 lần thì bằng :
A.1 B.13 C.42 D.48
Câu 2 : 8m2cm = ……cm .Số thích hợp để điền vào chỗ chấm :
A.82 B.802 C.820 D.8200
Câu 3: Kết quả của dãy tính 15 x 4 + 5 :
A.95 B.24 C.65 D.55
Câu 4:Một tuần lễ 7 ngày, 5 tuần lễ số ngày :
A.12 B.25 C.30 D.35
Câu 5: của 48 m là:
A.8m B.42m C.54m D.65
Câu 6 :Số bảy trăm linh bảy viết :
A.770 B.707 C.777 D.700
Câu 1: Đặt tính rồi tính
635 + 218 426 - 119 56 x 4 45 x 6
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Câu 2: Tính :
5 x 5 + 18 5 x 7 23 7 x 7 x
2 …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Câu 3: Tìm x
84 : X = 2 X : 4 = 36
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 4: Đội tuyển học sinh giỏi Trường Tiểu học Kim Đồng 78 học sinh, trong đó
3
1
số học sinh giỏi Toán. Hỏi trường Tiểu học Kim Đồng bao nhiêu học sinh
giỏi toán?
1
6

Tổng hợp Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3

Tuyển tập 64 Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán đã hệ thống các kiến thức gồm 64 đề thi được chọn lọc dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán, và các thầy cô giáo tham khảo ra đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3.

Ngoài 64 Đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Các bạn có thể tham khảo thêm các đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Viêt, môn Toán lớp 3 khác để ra đề thi và luyện tập các đề thi cho phong phú hơn:

Đánh giá bài viết
11 6.071
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 3 Xem thêm