Bộ 70 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2018 - 2019

11 5.839
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn
phí
VnDoc.com xin tổng hợp tất cả các đề từ năm 2009 của các trường:
Đề 1
KIỂM TRA CUỐI I
Môn Toán lớp 3 (Năm học 2009 2010)
Đề:
1.Tính nhẩm (1đ)
7 x 8 = ….. 6 x 9 = ….. 81: 9 = …. 63: 7 = ..
2. Đặt tính rồi nh (2đ):
271 x 2 372 x 4 847: 7 836: 2
3. Đúng ghi Đ ; Sai ghi S vào ô trống (1,5đ):
a/ Giá trị biểu thức 12 x 4: 2 24 .
b/ Giá tr biểu thức 35 + 15: 5 10.
c/ Chu vi hình vuông cạnh 6cm 24cm.
4. Khoanh vào chữ đặt trước câu tr lời đúng(1,5đ).
a/ Số bốn trăm mười lăm được viết là:
A . 4105 B . 400105 C . 415 D . 4015
b/ Số lớn 64 ; s 8 .
* Số bằng 1 phần mấy số lớn:
A .
5
1
B .
7
1
C .
8
1
D .
9
1
*Số lớn gấp mấy lần số bé:
A . 6 B . 8 C . 9 D . 7
5. Viết số thích hợp vào dầu chấm (1đ).
28 ; 35 ; 42 ; ….. ; …… ; …… ; …….
6 . Tìm X (1đ):
a/ X + 1243 = 2662 b/ X
4 = 864
………………………. ……………………
………………………. …………………….
………………………. …………………….
7. (2đ) Một cửa hàng 87 xe đạp, đã bán
3
1
số xe đó. Hỏi cửa hàng còn lại
bao nhiêu xe đạp?
Bài giải:
…………………………………………….
……………………………………………..
Đề 2
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI I
TRƯỜNG: ................................................ NĂM HỌC: .................................................
MÔN TOÁN - LỚP 3
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)
Số phách:
Phần I. Khoanh o chữ cái trước kết quả đúng. (4 điểm)
Câu 1. a)
2
1
của 8 m là: (1đ)
A. 16 m B. 10 m C. 4 m D. 6m
b)
5
1
của 30 kg là: (1đ)
A. 6kg B. 150 kg C. 25 kg D. 35 kg
Điểm
Chữ của GK
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn
phí
Câu 2. 4 con trâu 20 con bò.
a. Số gấp mấy lần số trâu ? (0,5đ)
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
b. Số trâu bằng một phần mấy số ? (0,5đ)
A.
6
1
B.
5
1
C.
4
1
D.
3
1
Câu 3. Số góc vuông trong hình vẽ n là: (1đ)
A. 1 B. 2
C. 3 D. 4
Phần II. Làm các bài tập sau: (6 điểm)
Bài 1 (2đ). Đặt tính rồi tính.
a) 306 x 2
..............................
..............................
..............................
..............................
b) 856: 4
................................
................................
................................
Bài 2 (2đ). Tính giá trị biểu thức.
a) 14 x 2: 7
……………………….
………………………..
b) 42 + 18: 6 =..............................
..............................
Đề 3
TRƯỜNG TIỂU HỌC
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC I
NĂM HỌC 2012 2013
MÔN: TOÁN LỚP 3
Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời
gian giao đề)
Họ tên:…………………………..
Lớp 3/…
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước
câu trả lời đúng:
Số “Năm trăm linh
tư” viết là:
A. 5004
B. 50004
C. 54
D. 504
7 m 8 cm = …. cm
A. 78 cm
B. 780 cm
C. 708 cm
D. 7008 cm
Hình vẽ bên
mấy hình chữ
nhật?
A. 5 hình
B. 7 hình
C. 8 hình
D. 9 hình
Năm nay con 9
tuổi, tuổi mẹ gấp 4
lần tuổi con. Hỏi
năm nay mẹ bao
nhiêu tuổi?
A. 63 tuổi
B. 36 tuổi
C. 31 tuổi
D. 13 tuổi
1
5
của một giờ :
A. 10 phút
B. 12 phút
C. 15 phút
D. 20 phút
Một đàn gà 6 gà
trống 18 i.
Số mái gấp số
trống số lần là:
A. 3 lần
B. 12 lần
C. 24 lần
D. 108 lần
Trang 3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 3 (2đ). Một cửa hàng 96 kg đường. Đã bán được
4
1
số đường đó. Hỏi cửa hàng còn lại
bao nhiêu ki-lô-gam đường ?
.............................................................................................................. .............................................
................................................................. .......................................................
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
217 x 3 148 x 6 272: 8 914: 7
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: (1 điểm)
517 78 x 5 = ……………. (138 + 286): 8 = …………..
……………………………. …………………………….
Bài 3: Điền dấu >, <, = (2 điểm)
5 m 6 dm 65 dm 846 g + 60 g . 1 kg
3 m 7 cm 37 cm 506 g 129 g 377 g
Bài 4: Mẹ hái được 60 qu cam, chị hái được 45 quả cam. Số cam của mẹ chị hái được xếp
đều vào 7 hộp. Hỏi mỗi hộp bao nhiêu quả cam? (2 điểm)
Giải:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Đề 4
PHÒNG GD&ĐT…. ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC I
TRƯỜNG TH……. MÔN: TOÁN
KHỐI 3 Thời gian: 40 phút
I. Phần trắc nghiệm:
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Số 907 đọc là:
A. Chín trăm bảy mươi
B. Chín trăm linh bảy
C. Chín bảy ơi
Câu 2. 16 gấp 4 lần bằng mấy?
A.
64
B.
20
C.
4
Câu 3. . 6m 8cm = ? cm

Tuyển tập 70 đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3

70 Đề thi học kì 1 môn Toán 3 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc tổng hợp các dạng toán trọng tâm, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải các dạng Toán, chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 1 lớp 3, đồng thời sẽ giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Toán 3.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn 70 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3. Ngoài Đề thi học kì 1 môn Toán 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
11 5.839
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm