25 đề thi học kì môn Toán và Tiếng Việt lớp 1

Trang
1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
>
<
=
ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1
MÔN THI: TOÁN 1
Thời gian làm bài 60 phút
Bài 1: Tính:
+
3
2
+
0
4
+
2
1
+
2
3
+
4
1
+
5
0
Bài 2: Tính:
1 + 2 + 1= 3 + 1 + 1 2 + 0 + 1 =
Bài 3:
2 + 3 ….5 2 + 2….1 + 2 1 + 4 ….4 + 1
? 2 + 2…..5 2 + 1….1 + 2 5 + 0…..2 + 3
Bài 4: ?
1 + …. = 1 1 + …. = 2
…+ 3 = 3 2 + …. = 2
Bài 5: Viết phép tính thích hợp
a. b.
Trang
2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2
MÔN THI: TOÁN 1
Thời gian làm bài 60 phút
Bài 1: (1 điểm )Viết số thích hợp vào chỗ trống :
a/ 0 ; 1; 2; ….; ….; …; 6 ; ….; 8; ….; 10.
b/ 10; 9 ;….; …..; 6 ; …..; 4; ……. ; 2 ; …..; 0.
Bài 2: (2,5 điểm) Tính:
a/ 4 + 5 = …….. 4 + 3+ 2 =……..
10 3 =……… 8 6 0 = …….
b/
7
10
8
6
+
-
+
-
1
5
2
4
…….
…….
…….
…….
Bài 3: Số (1 điểm)
3 + = 8 ; 9 - = 6 ; + 4 = 8 ; 7 - = 5
Bài 4: (1 điểm) Đọc, viết số ?
năm hai ba …….. ………
……… ……… ……. 7 6
Bài 5: Điền dấu > < = : (1,5 điểm)
a/ 5 + 4 9 6 5 b/ 8 - 3 3 +5 7 2 3 + 3
Bài 6: (1 điểm)
Hình vẽ bên có:
- Có………hình tam giác
- Có………hình vuông
Bài 7: (2 điểm) Viết phép tính thích hợp :
a. : 9 quả bóng.
Cho : 3 quả bóng.
Còn lại : …quả bóng ?
b. Điền số dấu thích hợp để được phép tính đúng :
=
9
=
6
Trang
3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3
MÔN THI: TOÁN 1
Thời gian làm bài 60 phút
1/Tính:
6 5 7 9
+ - + -
3 1 2 6
(1đ)
2/ Tính: 6 + 2 = 9 - 5 = 4 + 3 - 6 =
7 - 3 = 10 + 0 = 3 - 2 + 8 = (1,5đ)
3/ Số ?
a/ + 2 -5
8
b/ - 4 + 7 (1đ)
6
4/Điền dấu đúng: > < = ?
9 6 + 2 7 8 - 2 5 + 3 3 + 5
(3đ)
4 8 - 5 6 7 + 1 9 - 2 8 + 1
5/ Điền số phép tính thích hợp vào ô trống:
Có: 10 cây bút
Cho: 3 cây bút
Còn: ........cây bút
6/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
(1đ)
: ..........................hình tam giác

Bộ đề kiểm tra học kì lớp 1

Bộ đề thi học kì lớp 1 gồm các đề kiểm tra học kì môn Tiếng Việt 1Toán lớp 1 dành cho các em học sinh ôn luyện. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập Toán, Tiếng Việt. Chúc các em học tốt.

Ngoài 25 đề thi học kì môn Toán và Tiếng Việt lớp 1 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

Bộ đề ôn tập học kì 2 lớp 1 năm 2018-2019 khác:

Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 được tải nhiều nhất:

Đánh giá bài viết
25 15.168
Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt Xem thêm