Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 (có đáp án)

464 91.379
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TUYỂN TẬP ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6
ĐỀ SỐ 1
Câu 1. (3,0 điểm) Cho A =
32
112
n
n
. Tìm giá trị của n để:
a) A là một phân số.
b) A là một số nguyên
Câu 2. (4,0 điểm)
a) Không quy đồng hãy tính tổng sau: A =
1 1 1 1 1 1
20 30 42 56 72 90
b) So sánh P và Q, biết: P =
2010 2011 2012
2011 2012 2013
và Q =
2010 2011 2012
2011 2012 2013
Câu 3. (3,0 điểm): Tìm x, biết:
a) (7x - 11)
3
= 2
5
.5
2
+ 200
b) 3
1
3
x + 16
3
4
= - 13,25
Câu 4. (3,0 điểm) Ở lớp 6A, số học sinh giỏi học kỳ I bằng
7
3
số còn lại. Cuối năm có
thêm 4 học sinh đạt loại giỏi n số học sinh gii bằng
3
2
số còn lại. Tính s học sinh của lớp
6A.
Câu 5. (2,0 điểm) Cho
ababab
số sáu chữ số, chứng tỏ số
ababab
bội của
3.
Câu 6. (5,0 điểm) Cho xAy, trên tia Ax lấy điểm B sao cho AB = 5 cm. Trên tia đối của
tia Ax lấy điểm D sao cho AD = 3 cm, C là một điểm trên tia Ay.
a) Tính BD.
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TƯ
NGHĨA
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b) Biết BCD = 85
0
, BCA = 50
0
. Tính ACD
c) Biết AK = 1 cm (K thuộc BD). Tính BK
Đáp án đề thi học sinh giỏi n Toán lớp 6
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 1
(3,0 điểm)
a) A =
32
112
n
n
là phân số khi: 12n + 1
Z , 2n + 3
Z và 2n +
3
0
n
Z và n
-1,5
0,5
0,5
b) A =
32
112
n
n
= 6-
17
2n+3
A là số nguyên khi 2n + 3
Ư(17)
2n + 3
17;1
n
7;1;2;10
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 2.
(4,0 điểm)
a) Tính A =
1 1 1 1 1 1
20 30 42 56 72 90
= - (
1 1 1 1 1 1
4.5 5.6 6.7 7.8 8.9 9.10
)
= - (
1 1 1 1 1 1 1 1
...
4 5 5 6 6 7 9 10
)
= - (
1 1
4 10
)
=
3
20
0,5
0,5
0,5
0,5
b) So sánh P Q
Biết: P =
2010 2011 2012
2011 2012 2013
và Q =
2010 2011 2012
2011 2012 2013
Q =
2010 2011 2012
2011 2012 2013
=
2010
2011 2012 2013
+
2011
2011 2012 2013
+
2012
2011 2012 2013
0,75
0,25
0,25
0,25
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 3
(3,0 điểm)
Ta có:
2010
2011 2012 2013
<
2010
2011
2011
2011 2012 2013
<
2011
2012
2012
2011 2012 2013
<
2012
2013
=>
2010
2011 2012 2013
+
2011
2011 2012 2013
+
2012
2011 2012 2013
<
2010 2011 2012
2011 2012 2013
Kết luận: P > Q
0,25
0,25
a) (7x-11)
3
= 2
5
.5
2
+ 200
=> (7x -11)
3
= 32.25 + 200
=> (7x -11)
3
= 800 + 200
=> (7x -11)
3
= 1000 = 10
3
=> 7x - 11 = 10
=> 7x = 21
=> x = 3
b) 3
1
3
x + 16
3
4
= - 13,25
=>
10
3
x +
67
4
=
-53
4
=>
10
3
x =
-53
4
-
67
4
=>
10
3
x = -30
=> x = -9
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,25
0,25
Câu 4
(3,0 điểm)
Số học sinh giỏi kỳ I bằng
10
3
số học sinh cả lớp
Số học sinh giỏi cuối bằng
5
2
số học sinh cả lớp.
0,75
0,75
0,75

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 (có đáp án)

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 (có đáp án) tổng hợp nhiều đề thi với nội dung bám sát chương trình học theo yêu cầu và quy định của Bộ GD&ĐT. Mời các bạn tham khảo để làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập, mỗi đề thi kèm theo đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập cũng như rèn luyện kỹ năng giải đề. Chúc các bạn thi tốt!

Đề thi học sinh giỏi lớp 6 môn Toán số 1

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TƯ NGHĨA KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Năm học: 2016 - 2017
Môn thi: Toán 6
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề thi hsg môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 số 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐỒNG THÁP
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm có 01 trang)
KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH ĐỘI TUYỂN
Năm học 2016 - 2017
Môn kiểm tra: TOÁN – LỚP 6
Ngày kiểm tra: 27/01/2017
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6

Đánh giá bài viết
464 91.379
Thi học sinh giỏi lớp 6 Xem thêm