Lời tuyên thệ của trọng tài và vận động viên Hội khỏe Phù Đổng

Tuyên thệ của trọng tài và VĐV

Trong bài viết này, VnDoc.com mời các bạn tham khảo mẫu lời tuyên thệ của trọng tài và vận động viên Hội khỏe Phù Đổng. Hội khỏe Phù Đổng và hội thi thể dục thể thao được diễn ra hàng năm tại các trường tiểu học, THCS, THPT và thường niên 4 năm 1 lần tổ chức toàn quốc.

Diễn văn khai mạc Hội khỏe Phù Đổng năm học 2017-2018

Diễn văn bế mạc Hội khỏe Phù Đổng năm học 2017-2018

Hội khỏe phù đổng

A- TRỌNG TÀI:

Tôi tên:…………………………………………………., đại diện cho lực lượng Trọng tài về tham gia điều hành tại HKPĐ Trường ............... năm .... xin tuyên thệ:

  1. Điều hành các giải đấu theo tin thần khách quan, trung thực, vô tư. Đúng với điều lệ mà BTC ban hành.
  2. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình để góp phần vào thành công chung của Hội khỏe.

Xin hứa! Xin hứa! Xin hứa! Xin hứa!

B- VẬN ĐỘNG VIÊN:

Tôi tên:…………………………………………………., đại diện cho lực lượng VĐV về tham gia thi đấu tại HKPĐ Trường ......................... năm ... xin tuyên thệ:

  1. Thi đấu theo tin thần khách quan, trung thực, vô tư. Đúng với điều lệ mà BTC ban hành, không làm bất cứ việc gì gây ảnh hưởng đến kết quả thi đấu.
  2. Thi đấu hết mình để góp phần vào thành công chung của Hội khỏe.

Xin hứa! Xin hứa! Xin hứa! Xin hứa!

Đánh giá bài viết
2 23.919
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm