Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2018 mới nhất

1 5.512

Tỷ lệ trích các khoản theo lương mới nhất 2018

Tỷ lệ trích nộp các khoản Bảo Hiểm năm 2018 như thế nào? Mức tiền lương đóng, tỷ lệ đóng BHXH, BHTN, BHYT được quy định tại Quyết định số 595/2017/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo nội dung bài viết.

1. Đối tượng bắt buộc tham gia BHYT, BHXH, BHTN

Theo Quyết định số 595/2017/QĐ-BHXH quy định các đối tượng sau đây phải tham gia BHYT, BHXH bắt buộc, BHTN:

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động có xác định thời hạn, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc làm việc theo tính chất công việc nhất định có thời gian đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng (kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của các đối tượng lao động dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật).

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn đủ 1 đến dưới 3 tháng (bắt đầu có hiệu lực thi hành vào ngày 1/1/2018).

+ Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

2. Tỷ lệ các khoản trích bảo hiểm

Căn cứ theo quyết định 595/QĐ-BHXH áp dụng từ ngày 1/6/2017

Các khoản trích theo lương Trích vào Chi phí của DN Trích vào lương của NLĐ Tổng
Bảo hiểm xã hội (BHXH) 17,5 8 25,5%
Bảo hiểm y tế (BHYT) 3 1,5 4,5%
Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 1 1 2%
Tổng 21,5% 10,5% 32%
Kinh phí công đoàn (KPCĐ) 2%   2%

Khoản BHXH: 17,5% trích vào DN (Trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản và 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất, 0,5% vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) và 8% trích vào lương Người lao động (đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất)

Như vậy:

  • Tổng cộng hàng tháng DN phải đóng cho Cơ quan BHXH là 32% (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN). (Trong đó trích từ tiền lương của NLĐ là 10,5%)
  • Phải đóng cho Liên đoàn lao động Quận, huyện là 2% (KPCĐ) trên quỹ tiền lương hàng tháng của những người tham gia BHXH.

3. Mức tiền lương đóng BHYT, BHXH bắt buộc, BHTN

 - Mức tiền lương đóng BHYT, BHXH bắt buộc, BHTN là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động. Bắt đầu từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH sẽ bao gồm cả mức lương và phụ cấp, các khoản bổ sung khác theo quy định của Luật lao động.

- Mức tiền lương thấp nhất để đóng BHXH không được phép thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng. Ví dụ như lao động đang làm việc ở vùng 1, mức lương tối thiểu vùng là 3.980.000 đồng thì tiền lương ít nhất là đạt được 3.980.000 đồng mới tham gia đóng bảo hiểm.

Lưu ý: Người lao động đã qua đào tạo và học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp trực tiếp dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Nếu lao động làm việc nặng nhọc, độc hại, có tính chất nguy hiểm thì phải được cộng thêm ít nhất 5% tiền lương so với mức lương tối thiểu vùng.

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng 2018

Vùng I

3.980.000 đồng/tháng

Vùng II

3.530.000 đồng/tháng

Vùng III

3.090.000 đồng/tháng

Vùng IV

2.760.000 đồng/tháng

Lưu ý: Những người lao động làm việc từ 2 nơi trở lên sẽ đóng mức BHXH, BHTN theo hợp đồng lao động đầu tiên, đóng BHYT theo hợp đồng có mức lương cao nhất.

Đánh giá bài viết
1 5.512
Lao động - Tiền lương Xem thêm