Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 năm học 2015 - 2016 huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .DOC 10/01/2018 10:57:51 CH
Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 năm học 2015 - 2016 huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa dành cho các bạn học sinh lớp 9 tham khảo chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi sắp tới được tốt nhất. Mời các bạn tải Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 dưới đây về làm và chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ 1, thi hết học kì 1 sắp tới.