Những bài kinh sám hối hằng ngày

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .doc 10/01/2018 10:57:51 CH
Kinh sám hối mp3 và các bài kinh sám hối tại gia dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng nghe tụng kinh sám hối và tự tụng kinh sám hối ngay tại nhà. Mời các bạn tham khảo các bài kinh sám hối dưới đây
Xem thêm các thông tin về Những bài kinh sám hối hằng ngày