Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác)

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Mẫu giấy ủy quyền định dạng .Doc 10/01/2018 10:57:51 CH
Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác) được lập khi công ty/doanh nghiệp cần ủy quyền cho nhân viên để thực hiện công tác đến cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước.